Tết Hàn thực còn có tên gọi khác là ngày Tết gì?

Nhiều người vẫn nghĩ Tết Hàn thực còn có tên gọi khác là Tết Thanh Minh. Có thật sự là như vậy hay chỉ là sự nhầm lẫn. Cùng tìm hiểu xem Tết Hàn thực còn gọi là Tết gì...
  -  
 
1900.3333