Ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan ngày nay không chỉ là tập tục truyền thống của riêng các Phật tử mà còn là nét văn hóa của người dân Việt nói chung. Dù diễn ra hằng năm nhưng không phải ai cũng hiểu...
  -  
 
1900.3333