Hưỡng dẫn xem phương vị quý nhân cho người mệnh Kim

Tại sao cùng tài năng, cùng điều kiện kinh tế, cùng chất lượng hàng hóa nhưng bán tại điểm A thì ế ẩm, chuyển sang điểm B thì phất như diều gặp gió? Lý giải theo thuật cải vận, B...
  -  
 
1900.3333