Những kiến thức cơ bản nhất về Kinh dịch

Kinh Dịch là cội nguồn của văn hóa Phương Đông. Nhờ có Kinh dịch con người Phương Đông đã chính thức được khai sáng và chuyển mình vĩ đại để bước vào nền văn minh do chính mình tạo ra....
  -  

Chi tiết về 8 quẻ đơn trong kinh dịch

Khởi nguyên của Kinh dịch được bắt đầu từ sự biến hóa của Bát quái, gồm 8 quẻ đơn bao gồm: Càn (trời), Khảm (nước), Cấn (núi), Chấn (sấm), Tốn (gió), Ly (hỏa), Khôn (đất), Đoài (hồ). Bát quái sinh...
  -  

Kinh dịch, kinh dịch học, kinh dịch phong thủy

Kinh Dịch là một tác phẩm kinh điển của nhân loại. Nó là sự kết hợp triết học cổ đại, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mang nặng tư tưởng ý thức hệ của người Phương Đông....
  -  

Mối quan hệ giữa âm dương ngũ hành và hôn nhân

1. Mối tương quan giữa âm dương ngũ hành và hôn nhân Tự thuở hồng hoang khai thiên lập địa, Đại thiên thế giới hình thành, con người có mặt, đã rất quan tâm tới vấn đề cải tạo thế...
  -  
 
1900.3333