Nghi thức tụng kinh A Di Đà đầy đủ, chính xác nhất

Kinh A Di Đà là bản kinh cầu siêu phổ biến. Nội dung chính của bài kinh là miêu tả vẻ đẹp của Tây Phương Cực Lạc và pháp môn niệm Phật để được vãng sinh. Thông thường, kinh A...
  -  
 
1900.3333