Tiết Thu phân là gì? Năm 2023 khi nào diễn ra Thu phân

Thu phân thuộc một trong 24 chu kỳ trong năm của mặt trời. Được rơi vào khoảng thời gian chính giữa của mùa thu nên con người, cây cối hay thời tiết đều có sự thay đổi. Bài viết dưới...
  -  
 
1900.3333