Chính sách bảo mật Thăng Long Đạo Quán

Website thanglongdaoquan.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông DTH xin gửi đến quý khách hàng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (sau đây gọi chung là “Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên và/hoặc giao dịch trên trang website thanglongdaoquan.vn.

Chính Sách này mô tả cách thanglongdaoquan.vn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên, giao dịch trên thanglongdaoquan.vn (sau đây gọi chung là “thành viên”). Việc thành viên truy cập, đăng ký thành viên hoặc thực hiện giao dịch trên thanglongdaoquan.vn được hiểu là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thanglongdaoquan.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà thanglongdaoquan.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để thanglongdaoquan.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website thanglongdaoquan.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website thanglongdaoquan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website thanglongdaoquan.vn;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại thanglongdaoquan.vn.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước, bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Các cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của thanglongdaoquan.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin thành viên

Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông DTH

Địa chỉ: Số 84, đường Thanh Bình, Tổ dân phố số 9, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Email: thanglongdaoquan@gmail.com

Điện thoại: (+84) 877.58.6868

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu thanglongdaoquan.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ đến Ban quản trị của website thanglongdaoquan.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Thăng Long Đạo Quán sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Thăng Long Đạo Quán sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 Thông tin cá nhân của thành viên trên thanglongdaoquan.vn được thanglongdaoquan.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thanglongdaoquan.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, thanglongdaoquan.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên thanglongdaoquan.vn.
  • Ban quản lý thanglongdaoquan.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý thanglongdaoquan.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Đối tượng chia sẻ thông tin

Ban quản trị website thanglongdaoquan.vn có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của thành viên, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho thành viên và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.

Ban quản trị thanglongdaoquan.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên tới các đối tác thực hiện việc vận chuyển hàng hóa/ sản phẩm hoặc để nghiên cứu và giới thiệu tới thành viên những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân thành viên. Trong trường hợp thành viên  không muốn chia sẻ thông tin, thanglongdaoquan.vn hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ thành viên.

Lưu ‎ ý: Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Thăng Long Đạo Quán chỉ được áp dụng tại https://thanglongdaoquan.vn/. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại trang của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.