Xin thẻ Quan Âm - Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Quẻ

Nhắm mắt lại và định thần khoảng 1 phút sao cho tâm trí bạn nghĩ về một trong những vấn đề cần hỏi như: Gia trạch, Cầu tài, Giao dịch, Con cái, Gia súc, Mất của, Chuyển nhà, Bản thân, Tình yêu, Người đi xa, Nhà nông, Tìm người, Pháp luật, Bệnh tật, Phần mộ... Sau nó bấm vào Gieo thẻ, đợi một lúc để thẻ được gieo và lĩnh thẻ của mình!

Thăng Long Đạo Quán xin kính chúc quý anh chị cùng toàn gia trung Phúc Khang An Thái – Phúc Lai Tai Tống – Phúc Lộc Tựa Vân Lai. Một năm Đắc Sinh Khí – Vượng Thiên Y – Tọa Tài Lộc. Trong Thuật Toán ắt, hoặc sẽ có thiếu sót Thăng Long Đạo Quán cũng mong quy bách gia cùng các bậc thầy góp ý, để Thăng Long Đạo Quán hoàn thiện hơn