Xin quẻ Dịch đoán sự việc

Quý gia chủ vui lòng nhắm mắt lại và định thần khoảng 1 phút sao cho tâm trí quý vị nghĩ về một trong những vấn đề cần xin như: Gia trạch, Cầu tài, Giao dịch, Con cái, Gia súc, Mất của, Chuyển nhà, Bản thân, Tình yêu, Người đi xa, Nhà nông, Tìm người, Pháp luật, Bệnh tật, Phần mộ, luận sự việc sắp tới là hung hay cát, có nên làm hay tạm dừng... Sau nó bấm vào Gieo thẻ, đợi một lúc để quẻ được gieo và lĩnh quẻ của mình! (công cụ được xây dựng theo Kinh Dịch – 64 quẻ Dịch luận đoán sự việc sắp tới)