Xem ngày khai trương

Nhập ngày dương lịch

Quy anh chị vui lòng nhập thông tin của Mệnh chủ theo Dương Lịch, sau đó chọn một ngày “Dự Định”, Chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá bằng điểm về ngày quý anh chị đã chọn, sau đó anh chị có thể ấn vào mục “Tìm Ngày” đẹp hơn theo mốc 3 tháng tới, 6 tháng tới và ngày nào Điểm cao thì quý anh chị có thể Chọn. (lưu ý ngày đạt từ 7 điểm trở lên là tương đối đẹp).