Phong tục truyền thống cúng Ông Công Ông Táo không chỉ là dịp để thể hiện lòng biết ơn với thần bảo trợ cho gian bếp gia đình, mà còn là cơ hội để tự suy ngẫm và hướng đến những điều tốt lành cho năm mới.

Nghi Lễ Cúng Ông Công Ông Táo

  • Thường được tổ chức vào trước buổi trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm.
  • Là dịp thần tượng thần sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng về các sự kiện trong gia đình suốt một năm.
  • Chuẩn bị cúng cẩn thận với đầy đủ bát hương, nén hương, và các lễ vật khác.

Số Lượng Nén Hương

  • Người Việt thường chọn số lẻ (1, 3, 5, 7, 9) cho số nén hương dâng lên, với 3 là số phổ biến nhất.
  • Số lượng nén hương có ý nghĩa tâm nhang (lòng thành), giới nhang (theo lời răn dạy của Phật), và định nhang (kiên trì không thay đổi).
  • Có quan niệm khác nhau với các con số khác như số 1 (lòng thành), số 5 (ngũ hành), số 7 và số 9 (vía của con người).

Nghi Thức Cúng

  • Đặt mâm cúng, thắp hương, đọc bài khấn, sau đó cúng xong kính lễ 9 lần.
  • Lễ xong, đi lùi ba bước trước khi quay lưng đi.
  • Hương cháy 1/3 thì tiến hành hóa vàng.
  • Gia chủ cần mặc trang phục lịch sự và thể hiện lòng thành tâm lễ bái khấn.

Việc thắp nhiều hay ít nhang không quan trọng, quan trọng là tấm lòng thành kính hướng về tổ tiên và cội nguồn.