Sang cát, bốc mộ có độc không? Có nên cải táng không?

Bốc mộ (cải táng, sang cát, sang tiểu) là phong tục lâu đời của người Việt Nam. Nhiều người cho rằng bốc mộ là việc dễ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia...
  -  
 
1900.3333