menh-kim-va-menh-kim

Mệnh Kim và mệnh Kim hợp và khắc nhau như thế nào?

Chắc hẳn ai cũng từng nghe nhiều về các ngũ hành tương sinh tương khắc với nhau và ứng dụng chúng trong đời sống. Vậy hai ngũ hành với nhau, như hai người mệnh Kim và mệnh Kim làm việc,...
  -  
 
1900.3333