Phong thuỷ cải vận cho người khuyết Mộc như thế nào?

Trong mệnh lý học, người có Bát tự khuyết Mộc thường hay tự ti, ý chí kém, đôi khi lại bảo thủ và cuộc sống mất phương hướng. Nhược điểm trong tính cách sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến...
  -  
 
1900.3333