Sao tử vi ở cung Tài Bạch có những ý nghĩa gì?

Cung Tài Bạch là cung thứ 9 được tính từ cung Mệnh theo chiều kim đồng hồ trong lá số tử vi. Cung này sẽ cho bạn biết tiền của bạn kiếm và cách bạn chi tiêu tiền bạc. Mỗi...
  -  
 
1900.3333