lá số tử vi mệnh tham lang

Sao Tham Lang – Dâm Tinh Cần Khắc Chế Trong Tử Vi

Sao Tham Lang trong 14 chính tinh, là ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu chủ về họa phúc của con người. Sao Tham Lang chủ về Dâm Tinh, Dục Tinh. Nhiều người cho rằng lá số tử vi mệnh...
  -  
 
0878.52.66.88