sao-that-sat

Sao Thất Sát – Sát Tinh Chủ Về Hung Họa Trong Tử Vi

Sao Thất Sát là sao thuộc hung sát tinh thuộc bộ Sát Phá Tham. Người có mệnh sao Thất Sát thường sẽ gặp nhiều chuyện nguy hiểm đặc biệt nếu Thất Sát rơi vào hãm địa thì bản mệnh dễ...
  -  
 
0878.52.66.88