Cúng ông Táo bằng chè trôi nước có được không?

Không khí Tết sẽ trở nên nhộn nhịp hơn kể từ ngày tiễn ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Theo tục của người Việt, Táo Quân gồm 2 ông và 1 bà. Vào ngày này,...
  -  
 
1900.3333