Xem tử vi trọn đời phương Đông có chính xác không?

Hiện nay rất nhiều người xem tử vi trọn đời phương Đông để luận đoán vận mệnh, cuộc đời, tình duyên, công việc. Nhưng rất ít người hiểu rõ được nguồn gốc của tử vi và có cái nhìn chính...
  -  

Mối tương quan giữa kinh dịch và tử vi

Tử vi không chỉ dừng lại là một bộ môn bói toán theo như cách nhìn của phần lớn mọi người, mà Tử vi còn thực sự là một khoa học luận đoán vận mệnh con người một cách rất...
  -  
 
1900.3333