Từ xa xưa, việc xem ngày khai trương trước khi mở cửa hàng, kinh doanh hay làm bất cứ điều gì đều rất được ông bà ta coi trọng bởi quan niệm “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”. Nếu chọn được ngày đẹp để khai trương thì chẳng khác nào làm tăng thêm phần may mắn cho công việc kinh doanh và ngược lại. Ở bài viết dưới đây, Thăng Long Đạo Quánsẽ hướng dẫn bạn cách xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023 đầy đủ, chi tiết nhất. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Tổng quan chung tháng 5 năm 2023

Mở đầu bài viết, chúng tôi xin đưa ra những thông tin chi tiết liên quan đến phong thủy tháng 5/2023 để giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn.

xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023
Chọn ngày đẹp trong tháng 5 để khai trương
 • Ngày bắt đầu: Chủ nhật, Ngày 18/06/2023 (Dương Lịch)
 • Ngày kết thúc: Thứ hai, ngày 17/07/2023 (Dương Lịch)
 • Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 12/3/2023 đến ngày 13/4/2023 
 • Tiết khí: Cốc Vũ (Từ ngày 20/4 đến ngày 5/5), Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5) và Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)
 • Bát tự: Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão (Nhuận)
 • Ngày: Hắc đạo – Tiết khí Mang chủng, KDMT 87.21
 • Giờ tốt cho mọi việc: Tuất (19-21), Hợi (21-23), Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17).
 • Thiên Can: Mậu
 • Địa Chi: Ngọ
 • Nạp âm: Thiên Thượng Hoả
 • Tương sinh: Mộc sinh Hoả sinh
 • Hao: cho Mệnh Thổ
 • Mệnh khắc tháng: Người Mệnh Thuỷ khắc tháng Hoả
 • Tháng 4 khắc mệnh: Tháng Hoả khắc Mệnh Kim
 • Tam hợp: Dần – Ngọ – Tuất
 • Tam hội: Tị, Ngọ, Mùi
 • Tứ hành xung: Tý, Ngọ, Mão, Dậu
 • Ngọ Hình với tuổi Ngọ
 • Ngọ Phá với tuổi Mão
 • Ngọ Hại với tuổi Sửu
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Sửu.

2. Ngày khai trương đẹp tháng 5 năm 2023

Dưới đây là danh sách những ngày khai trương đẹp trong tháng 5 năm 2023.

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
Ngày 02/05 (lịch âm 13/03)Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực Định 

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h 

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp. 

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp. 

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Trực Định là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Ngày 06/05 (lịch âm 17/03)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy

 Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Ngày 08/05 (lịch âm 19/03)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa 

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Trực Thu có bản chất ngày cực tốt. Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 11/05 (lịch âm 22/03)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Kiến Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp. Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày rất tốt, nên triển khai các công việc quan trọng

Ngày 14/05 (lịch âm 25/03)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Bình 

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo 

Đây là ngày rất tốt, nên triển khai các công việc quan trọng

Ngày 15/05 (lịch âm 26/03)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Định Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài 

Đây là ngày rất tốt, nên triển khai các công việc quan trọng

Ngày 17/05 (lịch âm 28/03)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Phá Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Ngày 19/05 (lịch âm 01/04)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt. 

Đây là ngày cực tốt. Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 22/05 (lịch âm 04/04)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày rất tốt, nên triển khai các công việc quan trọng

Ngày 24/05 (lịch âm 06/04)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Trừ Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày cực tốt. Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 31/05 (lịch âm 13/04)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn.

3. Những ngày xấu trong tháng 5 năm 2023

Dưới đây là danh sách những ngày không nên khai trương trong tháng 5 năm 2023.

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
Ngày 01/05 (lịch âm 12/03)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt. 

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu. 

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày cực xấu. Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Ngày 12/05 (lịch âm 23/03)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 13/05 (lịch âm 24/03)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Bản chất của Trực Mãnngày cực xấu. Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Ngày 16/05 (lịch âm 27/03)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày rất xấu, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Ngày 18/05 (lịch âm 29/03)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Trực Nguy vốn là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 20/05 (lịch âm 02/04)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Mậugặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày cực xấu. Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.

Ngày 21/05 (lịch âm 03/04)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp. 

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày rất xấu, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Ngày 23/05 (lịch âm 05/04)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp. 

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày rất xấu, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Ngày 26/05 (lịch âm 08/04)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày tương đối xấu, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Ngày 27/05 (lịch âm 09/04)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày tương đối xấu, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc.

Ngày 30/05 (lịch âm 12/04)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Nguy 

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt. Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp. Ngày Mậugặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt. Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng.

4. Xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023 theo tuổi

4.1. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Tý

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
15/0526/03Trực Định9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 21h
25/0507/04Trực Mãn9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 21h

4.2. Xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023 tuổi Sửu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
26/0508/04Trực Bình9h-10h, 11h-12h
29/0511/04Trực Phá9h-10h, 11h-12h
xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023
Ngày khai trương tốt lành trong tháng 5

4.3. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Dần

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0517/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
11/0522/03Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
26/0508/04Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
27/0509/04Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
30/0512/04Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.4. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Mão

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
09/0520/03Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
12/0523/03Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
22/0504/04Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
28/0510/04Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
29/0511/04Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
30/0512/04Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h

4.5. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Thìn

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
08/0519/03Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
29/0511/04Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023
Tuổi Tỵ khai trương giờ nào?

4.6. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Tị

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
14/0525/03Trực Bình9h-10h, 11h-12h, 21h
24/0506/04Trực Trừ9h-10h, 11h-12h, 21h

4.7. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
12/0523/03Trực Trừ9h-10h, 11h-12h, 21h
14/0525/03Trực Bình9h-10h, 11h-12h, 21h
15/0526/03Trực Định9h-10h, 11h-12h, 21h
24/0506/04Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
25/0507/04Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h

4.8. Xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023 tuổi Mùi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0513/03Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
03/0514/03Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
10/0521/03Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
11/0522/03Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
12/0523/03Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
14/0525/03Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
15/0526/03Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
22/0504/04Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
24/0506/04Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
26/0508/04Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
27/0509/04Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
29/0511/04Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.9. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Thân

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
04/0515/03Trực Phá7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
06/0517/03Trực Nguy7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
07/0518/03Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
15/0526/03Trực Định7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
16/0527/3Trực Chấp7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.10. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Dậu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
04/0515/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
07/0518/03Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
08/0519/03Trực Thu7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
09/0520/03Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
16/0527/03Trực Chấp7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
19/0501/04Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
26/0508/04Trực Bình7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
28/0510/04Trực Chấp7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
29/0511/04Trực Phá7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.11. Xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023 tuổi Tuất

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
08/0519/03Trực Thu7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
09/0520/03Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
11/0522/03Trực Kiến7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.12. Xem ngày khai trương tháng 5/2023 tuổi Hợi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/0512/03Trực Bình7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
06/0517/03Trực Nguy7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
07/0518/03Trực Thành7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
08/0519/03Trực Thu7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
09/0520/03Trực Khai7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
19/0501/04Trực Thành7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
27/0509/04Trực Định7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
30/0512/04Trực Nguy7h-8h,9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h

Như các bạn thấy, ngày khai trương đẹp trong tháng có thể không trùng khớp với ngày khai trương đẹp theo từng tuổi. Đây là điều hoàn toàn bình thường, bởi có thể ngày đó đẹp nhưng lại khắc với tuổi đó nên lại thành ra xấu. Các bạn chỉ có thể xem một ngày khai trương đẹp, hợp tuổi mình nhất khi biết chính xác ngày – tháng – năm sinh của mình. Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tra cứu ngày khai trương hợp tuổi, hợp mệnh, đội ngũ chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán đã cho ra đời công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG. Chỉ với 3 bước, các bạn đã có thể dễ dàng tra cứu ngày và giờ chính xác tuyệt đối với mình.

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

5. Lời kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xem ngày khai trương tháng 5 năm 2023 đầy đủ, chính xác nhất cho từng tuổi. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn. Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp hotline của Thăng Long Đạo Quán: 1900.3333 để được đội ngũ chuyên gia phong thuỷ với hơn 10 năm kinh nghiệm giải đáp. 

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tải app Thăng Long Đạo Quán để dễ dàng tra cứu lá số tử vi/ bát tự cuộc đời mình miễn phí theo link dưới đây:

Các bài viết liên quan khác: