Việc chọn ngày khai trương theo tuổi luôn được các chủ kinh doanh xem trọng bởi họ quan niệm rằng chọn được ngày đẹp thì công việc làm ăn kinh doanh cũng sẽ được suôn sẻ, công việc làm ăn kinh doanh từ đó cũng may mắn, hút nhiều tài lộc. Cùng Thăng Long Đạo Quán xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023 đẹp, hợp tuổi thông qua bài viết tổng hợp dưới đây. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 7/2023

Tháng 7/2023 (từ 01/07 tới 31/07 Dương Lịch tương ứng với 14/05 tới 14/06 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 7/2023

Giai đoạn 1 từ 01/07 tới 17/07 Dương Lịch (tương ứng với 14/05 tới 30/05 Âm lịch)

 • Thiên Can: Mậu.
 • Địa Chi: Ngọ.
 • Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa.
 • Mệnh sinh cho tháng Mộc: Mộc sinh Hoả.
 • Tháng sinh cho mệnh: Hỏa sinh Thổ.
 • Mệnh khắc tháng: Người Thủy.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Kim.
xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023
Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023
 • Tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất.
 • Tam hội: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tứ hành xung: Tý, Ngọ, Mão, Dậu.
 • Ngọ Hình với tuổi Ngọ.
 • Ngọ Phá với tuổi Mão.
 • Ngọ Hại với tuổi Sửu.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Sửu.

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 7/2023

Giai đoạn 2 từ 18/07 tới 31/07 Dương Lịch (tương ứng với 01/06 tới 14/06 Âm lịch)

 • Thiên Can: Kỷ.
 • Địa Chi: Mùi.
 • Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa.
 • Mệnh sinh cho tháng Mộc: Mộc sinh Hoả.
 • Tháng sinh cho mệnh: Hỏa sinh Thổ.
 • Mệnh khắc tháng: Người Thủy.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Kim.
 • Tam hợp: Hợi, Mão, Mùi.
 • Tam hội: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tứ hành xung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi..
 • Mùi Hình với tuổi Sửu. (hình 1 chiều)
 • Mùi Phá với tuổi Tuất.
 • Mùi Hại với tuổi Tý.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

2. Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023

Hãy chọn những ngày được liệt kê dưới đây làm ngày khai trương đẹp trong tháng 7 của năm 2023 Quý Mão 

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
02/07 (lịch âm 15/05)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

06/07 (lịch âm 19/05)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày RẤT TỐT, chọn ngày này khi xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023

08/07 (lịch âm 21/05)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt. Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

10/07 (lịch âm 23/05)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

14/07 (lịch âm 27/05)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

19/07 (lịch âm 02/06)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo , Mẫu Thương

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

20/07 (lịch âm 03/06)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài , Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng!

22/07 (lịch âm 05/06)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

28/07 (lịch âm 11/06)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

31/07 (lịch âm 14/06)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

3. Những ngày xấu cho việc khai trương trong tháng 7/2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
03/07 (lịch âm 16/05)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

05/07 (lịch âm 18/05)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

09/07 (lịch âm 22/05)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

11/07 (lịch âm 24/05)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

17/07 (lịch âm 30/05)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

18/07 (lịch âm 01/06)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

21/07 (lịch âm 04/06)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

24/07 (lịch âm 07/06)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Không nên chọn ngày này khi xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023

29/07 (lịch âm 12/06)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu bgặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

30/07 (Lịch âm 13/06)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Phá 

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023
Ngày khai trương tốt để việc kinh doanh thuận lợi

Bên cạnh khai trương, ngày cưới xin cũng là một dịp trọng đại đối với mọi người. Chọn ngay ngày cưới hỏi tháng 7 năm 2023 tại Thăng Long Đạo Quán bạn nhé!

4. Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023 theo tuổi

4.1. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Tý

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0719/05Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
07/0720/05Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
15/0728/05Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
16/0729/05Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
25/0708/06Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
28/0711/06Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
30/0713/06Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.2. Xem ngày khai trương tháng 4/2023 tuổi Sửu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
10/0723/05Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
22/0705/06Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
25/0708/06Trực Trừ7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
26/0709/06Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
28/0711/06Trực Định7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
29/0712/06Trực Chấp7h-8h, 13h-14h, 19h-20h

4.3. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Dần

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
08/0721/05Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
11/0724/05Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h
28/0711/06Trực Định9h-10h, 11h-12h

4.4. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Mão

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
07/0720/05Trực Nguy9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h
28/0711/06Trực Định9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h

4.5. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Thìn

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0715/05Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
10/0723/05Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
14/0727/05Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
19/0702/06Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
20/0703/06Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
22/0705/06Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
29/0712/06Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
31/0714/06Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.6. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Tị

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0715/05Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
03/0716/05Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
09/0722/05Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
11/0724/05Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
12/0725/05Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
14/0727/05Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
20/0703/06Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
24/0707/06Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
30/0713/06Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.7. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
03/0416/05Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
12/0725/05Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h 
24/0707/06Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h
31/0714/06Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h

4.8. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Mùi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0715/05Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
04/0717/05Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
10/0723/05Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
11/0724/05Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
14/0727/05Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
20/0703/06Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
22/0705/06Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
25/0708/06Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
26/0709/06Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
28/0711/06Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023
Kinh doanh suôn sẻ nếu để ý một chút kiêng kỵ phong thủy

4.9. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Thân

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0719/05Trực Nguy21h
14/0727/05Trực Mãn21h
15/0728/05Trực Bình21h
26/0709/06Trực Mãn21h

4.10. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Dậu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
15/0728/05Trực Bình15h-16h, 17h-18h, 21h
25/0708/06Trực Trừ15h-16h, 17h-18h, 21h

4.11. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Tuất

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
19/0702/06Trực Nguy7h-8h, 13h-14h, 19h-21h
20/0703/06Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 19h-21h
25/0708/06Trực Trừ7h-8h, 13h-14h, 19h-21h
26/0709/06Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 19h-21h

4.12. Xem ngày khai trương tháng 7/2023 tuổi Hợi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
07/0720/05Trực Nguy9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h
19/0702/06Trực Nguy9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h

5. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày khai trương

Xem ngày khai trương là chuyện 1 trong những chuyện trọng đại đối với người làm ăn kinh doanh. Các bạn có thể tham khảo các thông tin ngày đẹp trên mạng một cách dễ dàng nhưng các bạn phải hiểu rằng, ngày đẹp có thể đẹp với người này nhưng lại không đẹp với người khác. Để biết chính xác ngày đó có hợp với tuổi của bạn cho việc khai trương hay không các bạn cần cung cấp thông tin lá số của mình. Nắm bắt được điều đó, Thăng Long Đạo Quán đã nghiên cứu và cho ra đời công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG. Chỉ với vài bước đơn giản dưới đây các bạn sẽ có được thông tin mà bạn cần:

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

6. Lời kết

Chọn được ngày khai trương tốt không khác nào tạo tiền đề thuận lợi cho công việc kinh doanh của mỗi người. Hy vọng bài viết này của Thăng Long Đạo Quán sẽ giúp bạn xem ngày khai trương tháng 7 năm 2023 hợp với bản mệnh của mình. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân nhé!

Nếu bạn còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline của Thăng Long Đạo Quán: 1900.3333 để được đội ngũ chuyên gia phong thuỷ giàu kinh nghiệm của chúng tôi giải đáp.

Đừng quên tải về điện thoại của mình ứng dụng Thăng Long Đạo Quán đê nhận ngay 5 ngày sử dụng app VIP để tra cứu ngày hợp mệnh làm những việc đại sự trong cuộc đời mình nhé!

Các bài viết liên quan nên đọc