Lễ khai trương được xem như là cột mốc đặc biệt với mỗi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của cơ sở kinh doanh mà còn là tiền đề để khiến công việc kinh doanh thêm phần may mắn, thuận lợi. Cùng tìm hiểu các cách xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023 đẹp, chuẩn xác nhất thông qua bài viết tổng hợp dưới đây của Thăng Long Đạo Quán. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 11 năm 2023

Tháng 11/2023 (từ 01/11 tới 30/11 Dương Lịch tương ứng với 18/09 tới 18/10 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 11/2023

Giai đoạn 1 từ 01/11 tới 12/11 Dương Lịch (tương ứng với 18/09 tới 29/09 Âm lịch)

 • Thiên Can: Nhâm.
 • Địa Chi: Tuất.
 • Nạp âm: Đại Hải Thủy.
 • Mệnh sinh cho tháng Kim: Kim sinh Thủy.
 • Tháng sinh cho mệnh Mộc: Thủy sinh Mộc.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Thổ.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Hỏa.
 • Tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất.
 • Tứ hành xung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
 • Tuất Hình với tuổi Mùi.
 • Tuất Phá với tuổi Mùi.
 • Tuất Hại với tuổi Dậu.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Sửu, Mùi, Tuất, Thìn, Dậu.

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 11/2023

Giai đoạn 1 từ 13/11 tới 30/11 Dương Lịch (tương ứng với 01/10 tới 18/10 Âm lịch)

 • Thiên Can: Quý.
 • Địa Chi: Hợi.
 • Nạp âm: Đại Hải Thủy.
 • Mệnh sinh cho tháng Kim: Kim sinh Thủy.
 • Tháng sinh cho mệnh Mộc: Thủy sinh Mộc.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Thổ.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Hỏa.
xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023
Chọn ngày đẹp đúng phong thủy để khai trương
 • Tam hợp: Hợi, Mão, Mùi.
 • Tam hội: Hợi, Tý, Sửu.
 • Tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
 • Hợi Hình với tuổi Hợi.
 • Hợi Phá với tuổi Dần.
 • Hợi Hại với tuổi Thân.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Tuất, Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

Xem thêm: Chọn ngày cưới đẹp tháng 11/2023

2. Xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
01/11 (lịch âm 18/09)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

02/11 (lịch âm 19/09)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp. Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn), Lộc khố

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

04/11 (lịch âm 21/09)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

10/11 (lịch âm 27/09)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo , Phúc hậu Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

13/11 (lịch âm 01/10)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài , Phúc hậu

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

15/11 (lịch âm 03/10)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn), Lộc khố

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

18/11 (lịch âm 06/10)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Chấp Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

20/11 (lịch âm 08/10)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

21/11 (lịch âm 09/10)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

28/11 (lịch âm 16/10)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

29/11 (lịch âm 17/10)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn, sau khi xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023 

xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023
Có nhiều việc khi mở cửa hàng kinh doanh, nhưng mấu chốt vẫn là xem ngày

Quý vị đừng quên tìm hiểu một số ngày mở cửa hàng trong tháng khác, ví dụ như xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023 để giúp kinh doanh hồng phát.

3. Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 11/2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
05/11 (lịch âm 22/09)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

09/11 (lịch âm 26/09)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

12/11 (lịch âm 29/09)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

14/11 (lịch âm 02/10)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

16/11 (lịch âm 04/10)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

17/11 (lịch âm 05/10)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

19/11 (lịch âm 07/10)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp. Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

23/11 (lịch âm 11/10)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu. Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

24/11 (lịch âm 12/10)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT. Xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023 thì nên hạn chế làm những việc quan trọng

25/11 (lịch âm 13/10)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài , Phúc hậu

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

26/11 (lịch âm 14/10)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt. Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

30/11 (lịch âm 18/10)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Chấp Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023
Ai cũng muốn kinh doanh thuận lợi, suôn sẻ

4. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày khai trương

Xã hội ngày càng phát triển, những người làm ăn kinh doanh ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của ngày khai trương nên hoạt động này ngày càng được xem trọng và được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp hơn. Một trong những việc bắt buộc phải thực hiện trong quá trình chuẩn bị tổ chức chính là xem ngày khai trương hợp với tuổi của gia chủ. Thấu hiểu được điều này, Thăng Long Đạo Quán đã cho ra đời công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG, chỉ cần 3 bước đơn giản các bạn sẽ nhanh chóng nhận được bản luận giải cụ thể, chi tiết:

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

Trong trường hợp các bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng click vào link dưới đây để đặt lịch trực tiếp cùng chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán: 

5. Lời kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn xem ngày khai trương tháng 11 năm 2023 hợp tuổi gia chủ chuẩn xác nhất. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích, phần nào giúp công việc kinh doanh của bạn thêm may mắn, suôn sẻ. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân nhé!

Hãy nhanh tay tải về điện thoại ứng dụng Thăng Long Đạo Quán nhận ngay 5 ngày app VIP để tra cứu các ngày hợp tuổi làm các công việc đại sự theo link sau đây:

Tìm hiểu thêm các bài viết liên quan: