Đối với ông cha ta, việc xem những ngày đẹp trước khi làm những việc trọng đại sẽ phần nào giúp công việc đó diễn ra một cách suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Chọn ngày khai trương cũng tương tự như vậy, để công việc làm ăn kinh doanh may mắn cần chọn ngày đại cát, đại lợi, có sao chiếu mệnh tốt nhất. Cùng Thăng Long Đạo Quán xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023 đẹp, hợp tuổi 12 con giáp thông qua bài viết dưới đây! Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 10 năm 2023

Tháng 10/2023 (từ 01/010 tới 31/10 Dương Lịch tương ứng với 17/08 tới 17/09 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 10/2023

Giai đoạn 1 từ 01/10 tới 14/10 Dương Lịch (tương ứng với 17/08 tới 30/08 Âm lịch)

 • Thiên Can: Tân.
 • Địa Chi: Dậu.
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc.
 • Mệnh sinh cho tháng Thủy: Thủy sinh Mộc.
 • Tháng sinh cho mệnh Hỏa: Mộc sinh Hỏa.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Kim.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Thổ.
xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023
Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023
 • Tam hợp: Tỵ, Dậu, Sửu.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất.
 • Tứ hành xung: Tý, Ngọ, Mão, Dậu.
 • Dậu Hình với tuổi Dậu.
 • Dậu Phá với tuổi Tý.
 • Dậu Hại với tuổi Tuất.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Tuất, Thìn.

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 10/2023

Giai đoạn 1 từ 15/10 tới 31/10 Dương Lịch (tương ứng với 01/09 tới 17/09 Âm lịch)

 • Thiên Can: Nhâm.
 • Địa Chi: Tuất.
 • Nạp âm: Đại Hải Thủy.
 • Mệnh sinh cho tháng Kim: Kim sinh Thủy.
 • Tháng sinh cho mệnh Mộc: Thủy sinh Mộc.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Thổ.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Hỏa.
 • Tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất.
 • Tứ hành xung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
 • Tuất Hình với tuổi Mùi.
 • Tuất Phá với tuổi Mùi.
 • Tuất Hại với tuổi Dậu.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Sửu, Mùi, Tuất, Thìn, Dậu.

2. Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
02/10 (lịch âm 18/08)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

03/10 (lịch âm 19/08)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

04/10 (lịch âm 20/08)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

08/10 (lịch âm 24/08)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

11/10 (lịch âm 27/08)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

17/10 (lịch âm 03/09)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo , Phúc hậu Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

19/10 (lịch âm 05/09)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

20/10 (lịch âm 06/09)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

21/10 (lịch âm 07/09)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

29/10 (lịch âm 15/09)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo , Phúc hậu

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngoài khai trương, thì nhiều người cũng thắc mắc về một số ngày quan trọng khác như xem ngày cưới tháng 10/2023. Xem ngay để biết nhé.

3. Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 10/2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
01/10 (lịch âm 17/08)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

05/10 (lịch âm 21/08)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã) , Phúc hậu

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

07/10 (lịch âm 23/08)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

13/10 (lịch âm 29/08)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

14/10 (lịch âm 30/08)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

16/10 (lịch âm 02/09)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

18/10 (lịch âm 04/09)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

22/10 (lịch âm 08/09)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

28/10 (lịch âm 14/09)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023 thì tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

4. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 theo tuổi

4.1. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Tý

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
05/1021/08Trực Bế7h-8h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.2. Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023 tuổi Sửu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
05/1021/08Trực Bế7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
06/1022/08Trực Kiến7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
17/1003/09Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
18/1004/09Trực Bế7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.3. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Dần

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/1017/08Trực Nguy15h-16h, 17h-18h, 21h
09/1025/08Trực Mãn15h-16h, 17h-18h, 21h
20/1006/09Trực Trừ15h-16h, 17h-18h, 21h

4.4. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Mão

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
09/1025/08Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
10/1026/08Trực Bình7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
16/1002/09Trực Thu7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
20/1006/09Trực Trừ7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.5. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Thìn

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
17/1003/09Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
18/1004/09Trực Bế9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.6. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Tị

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
07/1023/08Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
10/1026/08Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
12/1027/08Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
17/1003/09Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
18/1004/09Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
19/1005/09Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.7. Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023 tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
1/1017/08Trực Nguy15h-16h, 17h-18h, 21h
2/1018/08Trực Thành15h-16h, 17h-18h, 21h
09/1025/08Trực Mãn15h-16h, 17h-18h, 21h
11/1026/08Trực Bình15h-16h, 17h-18h, 21h
19/1005/09Trực Kiến15h-16h, 17h-18h, 21h

4.8. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Mùi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/1017/08Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
02/1018/08Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.9. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Thân

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/1017/08Trực Nguy7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
02/1018/08Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
06/1022/08Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.10. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Dậu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/1017/08Trực Nguy15h-16h, 17h-18h, 21h
02/1018/08Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
03/1019/08Trực Thu15h-16h, 17h-18h, 21h
05/1021/08Trực Bế15h-16h, 17h-18h, 21h
12/1028/08Trực Chấp15h-16h, 17h-18h, 21h
16/1002/09Trực Thu15h-16h, 17h-18h, 21h

4.11. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Tuất

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
03/1019/08Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
05/1021/08Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
06/1022/08Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
17/1003/09Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
18/1004/09Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

XEM THÊM: Tổng hợp ngày tốt mua xe tháng 10

4.12. Xem ngày khai trương tháng 10/2023 tuổi Hợi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/1022/08Trực Kiến15h-16h, 17h-18h, 21h
09/1025/08Trực Mãn15h-16h, 17h-18h, 21h
10/1026/08Trực Bình15h-16h, 17h-18h, 21h
16/1002/09Trực Thu15h-16h, 17h-18h, 21h
18/1004/09Trực Bế15h-16h, 17h-18h, 21h

5. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày khai trương

Khai trương là hoạt động vô cùng có ý nghĩa với người làm ăn kinh doanh. Một chương trình khai trương đẹp sẽ là nền bóng bền vững, là đòn bẩy vững chắc cho doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh cho tương lai. Chính vì vậy việc xem ngày khai trương càng thêm phần quan trọng bởi theo quan niệm dân gian “đầu xuôi đuôi lọt”. Nắm bắt được điều này, Thăng Long Đạo Quán đã xây dựng công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG, giúp hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu ngày khai trương hợp mệnh, hợp tuổi mình.

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

Trong trường hợp các bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng click vào link dưới đây để đặt lịch trực tiếp cùng chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán: 

6. Lời kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xem ngày khai trương đẹp hợp tuổi nói chung và xem ngày khai trương tháng 10 năm 2023 nói riêng. Hy vọng sau bài viết này sẽ giúp bạn có được ngày khai trương suôn sẻ cho công việc kinh doanh của mình.

Đừng quên chia sẻ bài viết đến bạn bè, người thân và nhanh tay tải về ứng dụng Thăng Long Đạo Quán, nhận ngay 5 ngày sử dụng app VIP để xem được các ngày làm việc đại sự hợp tuổi của mình theo link sau đây:

Tìm hiểu thêm các nội dung liên quan: