Hung cát thịnh suy tuổi Dậu năm 2021

Tuổi Dậu thường là những người biết đối nhân xử thế, hòa nhã, thân thiện. Biết tính trước tình sau, sẵn sàng chịu thiệt để làm vui lòng bạn. Dễ có sự tùy tiện, hỗn loạn, thích trang điểm, ăn...
  -  

Tuổi Tuất năm 2021 có hung cát thịnh suy như thế nào?

Tuổi Tuất thường là những người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa, trượng nghĩa, công bằng, dễ bốc đồng, ngay thẳng chân thành, thích bênh vực kẻ yếu, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn...
  -  

Hung cát thịnh suy tuổi Hợi năm 2021, hợp-kỵ ra sao?

Tuổi Hợi thường là những người trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu. Nhận lời là hết mình, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành. Đa số học...
  -  

Hung cát thịnh suy của chân mệnh Kim năm 2021

Mỗi chúng ta khi sinh thần đều mang cho mình 1 chân mệnh riêng biệt, chân mệnh đó là 1 tiếng nói dõng dạc cho 1 kiếp nhân sinh. Số phận là do thiên duyên định, nhưng vận mệnh là...
  -  

Hung cát thịnh suy của chân mệnh Thủy năm 2021

Mỗi chúng ta khi sinh thần đều mang cho mình 1 chân mệnh riêng biệt, chân mệnh đó là 1 tiếng nói dõng dạc cho 1 kiếp nhân sinh. Số phận là do thiên duyên định, nhưng vận mệnh là...
  -  

Mệnh Mộc năm 2021 có hung cát thịnh suy thế nào?

Mỗi chúng ta khi sinh thần đều mang cho mình 1 chân mệnh riêng biệt, chân mệnh đó là 1 tiếng nói dõng dạc cho 1 kiếp nhân sinh. Số phận là do thiên duyên định, nhưng vận mệnh là...
  -  

Hưỡng dẫn xem phương vị quý nhân cho người mệnh Kim

Tại sao cùng tài năng, cùng điều kiện kinh tế, cùng chất lượng hàng hóa nhưng bán tại điểm A thì ế ẩm, chuyển sang điểm B thì phất như diều gặp gió? Lý giải theo thuật cải vận, B...
  -  
 
1900.3333