Ngũ hành ngày hôm nay là chất kim quý dấu dưới cát, cần phải đãi rửa rồi dùng lửa lò nung luyện nên những con số ngũ hành Mộc và ngũ hành Thủy sẽ là con số may mắn ngày hôm nay. 

Thông tin ngày 3/10/2023

  • Thứ ba: Ngày 03 tháng 10 năm 2023
  • Âm lịch: Ngày 19/08 /2023(Nhuận)
  • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão(Nhuận)
  • Ngày: Tiết khí Thu phân, KDMT 190.23
  • Giờ tốt cho mọi việc: Thân (15-17), Dậu (17-19), Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13)
Vén màn con số may mắn ngày 3/10/2023
Vén màn con số may mắn ngày 3/10/2023

Con số may mắn tuổi Tý ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1984Giáp TýHải Trung KimNam7686882
Nữ8782877
1996Bính TýGiản Hạ ThủyNam4434324
Nữ2297228
2008Mậu TýTích Lịch HỏaNam1171873
Nữ5622728
1960Canh TýBích Thượng ThổNam4431441
Nữ2222326
1972Nhâm TýTang Đố MộcNam1137397
Nữ5723227

Con số may mắn tuổi Sửu ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1985Ất SửuHải Trung KimNam6767676
Nữ9999223
1997Đinh SửuGiản Hạ ThủyNam3343139
Nữ3349393
2009Kỷ SửuTích Lịch HỏaNam9231923
Nữ6786772
1961Tân SửuBích Thượng ThổNam3313143
Nữ3391334
1973Quý SửuTang Đố MộcNam9321931
Nữ6866726

Con số may mắn tuổi Dần ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1974Giáp DầnĐại Khe ThủyNam8777227
Nữ7278726
1986Bính DầnLư Trung HỏaNam5272372
Nữ1172173
1998Mậu DầnThành Đầu ThổNam2282382
Nữ4441414
2010Canh DầnTùng Bách MộcNam8267826
Nữ7262662
1962Nhâm DầnKim Bạch KimNam2298222
Nữ4439494

Con số may mắn tuổi Mão ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1975Ất MãoĐại Khe ThủyNam7722672
Nữ8282682
1987Đinh MãoLư Trung HỏaNam4193443
Nữ2922627
1999Kỷ MãoThành Đầu ThổNam1141147
Nữ5299232
1951Tân MãoTùng Bách MộcNam4434191
Nữ2272323
1963Quý MãoKim Bạch KimNam1479118
Nữ5272928

Con số may mắn tuổi Thìn ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1964Giáp ThìnPhú Đăng HỏaNam9239939
Nữ6626778
1976Bính ThìnSa Trung ThổNam6627226
Nữ9124991
1988Mậu ThìnĐại Lâm MộcNam3333439
Nữ3131333
2000Canh ThìnBạch Lạp KimNam9323112
Nữ6862672
1952Nhâm ThìnTrường Lưu ThủyNam3313393
Nữ3931393

Con số may mắn tuổi Tỵ ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1965Ất TịPhú Đăng HỏaNam8672772
Nữ7262668
1977Đinh TịSa Trung ThổNam5722728
Nữ1171314
1989Kỷ TịĐại Lâm MộcNam2272627
Nữ4144224
2001Tân TịBạch Lạp KimNam8766728
Nữ7867862
1953Quý TịTrường Lưu ThủyNam2229229
Nữ4919149

Con số may mắn tuổi Ngọ ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1954Giáp NgọSa Trung KimNam1731197
Nữ5263223
1966Bính NgọThiên Hà ThủyNam7726267
Nữ8277676
1978Mậu NgọThiên Thượng HỏaNam4343449
Nữ2826292
1990Canh NgọLộ Bàng ThổNam1179313
Nữ5326292
2002Nhâm NgọDương Liễu MộcNam7626726
Nữ8272827

Con số may mắn tuổi Mùi ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1955Ất MùiSa Trung KimNam9399331
Nữ6666686
1967Đinh MùiThiên Hà ThủyNam6668776
Nữ9499213
1979Kỷ MùiThiên Thượng HỏaNam3333933
Nữ3393131
1991Tân MùiLộ Bàng ThổNam9999223
Nữ6766868
2003Quý MùiDương Liễu MộcNam6782662
Nữ9949131

Con số may mắn tuổi Thân ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1956Bính ThânSơn Hạ HỏaNam8768262
Nữ7277287
1968Mậu ThânĐại Trạch ThổNam5272822
Nữ1131121
1980Canh ThânThạch Lựu MộcNam2272228
Nữ4194344
1992Nhâm ThânKiếm Phong KimNam8276762
Nữ7828262
2004Giáp ThânTuyền Trung ThủyNam5292923
Nữ1149718

Con số may mắn tuổi Dậu ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1957Đinh DậuSơn Hạ HỏaNam7727282
Nữ8678728
1969Kỷ DậuĐại Trạch ThổNam4144114
Nữ2272823
1981Tân DậuThạch Lựu MộcNam1414721
Nữ5267228
1993Quý DậuKiếm Phong KimNam7867282
Nữ8287676
2005Ất DậuTuyền Trung ThủyNam4194344
Nữ2223228

Con số may mắn tuổi Tuất ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1946Bính TuấtỐc Thượng ThổNam9233112
Nữ6788776
1958Mậu TuấtBình Địa MộcNam6867267
Nữ9929339
1970Canh TuấtThoa Xuyến KimNam3341339
Nữ3933493
1982Nhâm TuấtĐại Hải ThủyNam9923249
Nữ6677686
2006Bính TuấtỐc Thượng ThổNam3314393
Nữ3939313

Con số may mắn tuổi Hợi ngày 3/10/2023

Năm sinhTuổi nạp âmMệnh ngũ hànhGiới tínhQuái sốCon số may mắn hôm nay
1995Ất HợiSơn Đầu HỏaNam5272682
Nữ1114716
1959Kỷ HợiBình Địa MộcNam5922326
Nữ1171191
1971Tân HợiThoa Xuyến KimNam2272872
Nữ4441949
1983Quý HợiĐại Hải ThủyNam8672877
Nữ7726877
2007Đinh HợiỐc Thượng ThổNam2722872
Nữ4499494