NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 1 ÂM LỊCH (DL: 12/02 – 12/03/2021)

 • Ngày mùng 1 tháng 1 (tức ngày 12/02/2021 dương lịch): vía Đức Phật Di Lặc. Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.
 • Ngày Rằm tháng 1 (tức ngày 26/02/2021 dương lịch): Lễ Thượng nguyên. 
  • Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch. 
  • Theo Bắc tông, ngày rằm thượng ngươn này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.
 • Ngày 22 tháng 1 (tức ngày 05/03/2021 dương lịch): Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch
 • Ngày 30 tháng 1 (Năm 2021 tháng 1 âm lịch thiếu ngày 30 nên ngày lễ ngày sẽ được tổ chức vào ngày 29/01 âm lịch. Tức ngày 12/03/2021): Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 2 ÂM LỊCH (DL: 13/03 – 11/04/2021)

 • Ngày mùng 8 tháng 2 (Dương lịch ngày 20/03/2021): vía Đức Phật Thích Ca (xuất gia) theo Bắc tông. – Vía tôn giả A-nan-đa, theo Bắc tông.
 • Ngày Rằm tháng 2 (ngày 27/03/2021 dương lịch): vía Đức Phật Thích Ca (nhập Niết Bàn), theo Bắc tông
 • Ngày 19 tháng 2 (ngày dương lịch là 31/03/2021): vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, theo Bắc tông
 • Ngày 21 tháng 2 (Tức ngày 02/04/2021 dương lịch): vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát, theo Bắc tông

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 3 ÂM LỊCH (DL: 12/04 – 11/05/2021)

 • Ngày 6/3 (Ngày 17/04/2021 dương lịch): Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả 
 • Ngày 16 tháng 3 (Ngày 27/04/2021 dương lịch): vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương, theo Bắc tông

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 4 ÂM LỊCH (DL: 12/05/2021 – 09/06/2021)

 • 4/4 (Ngày 15/05/2021 dương lịch): Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát
 • 8/4 (Ngày 19/05/2021 dương lịch): Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.
 • 15/4(Ngày 26/05/2021 dương lịch): Theo Nam tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.
 • 16/4 (Ngày 27/05/2021 dương lịch): Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.
 • 20/4 (Ngày 31/05/2021 dương lịch): Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963)
 • 23/4 (Ngày 03/06/2021 dương lịch): Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo 
 • 28/4 (Ngày 08/06/2021 dương lịch): Ngày vía Dược Sư Đản Sanh

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 5 ÂM LỊCH (DL: 10/06 – 09/07/2021)

 • 13/5 (Ngày 22/06/2021 dương lịch): Ngày vía Già Lam Thánh Chúng 

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 6 ÂM LỊCH (DL: 10/07 – 07/08/2021)

 • Ngày mùng 3 tháng 6 (Ngày 12/07/2021 dương lịch): vía Đức Hộ Pháp
 • Ngày rằm 15/06 (Ngày 24/07/2021 dương lịch):  Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963).
 • Ngày 19 tháng 6 (Ngày 28/07/2021 dương lịch): vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Thành Đạo)
 • Ngày 24/6 (Ngày 02/08/2021 dương lịch): Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)
 • Ngày 26/6 (Ngày 04/08/2021 dương lịch): Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)
 • Ngày 27/6 (Ngày 05/08/2021 dương lịch): Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 7 ÂM LỊCH (DL: 08/08 – 06/09/2021)

 • Ngày 13 tháng 7 (Ngày 20/08/2021 dương lịch): vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
 • Ngày Rằm tháng 7 (Ngày 22/08/2021 dương lịch): Lễ Vu Lan – Tăng tự tứ – Lễ Trung nguyên. Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.
 • Ngày 30 tháng 7 (Ngày 06/09/2021 dương lịch): vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 8 ÂM LỊCH (DL: 07/09 – 05/10/2021)

 • Ngày mùng 1 tháng 8 (Ngày 07/09/2021 dương lịch): vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)
 • Ngày mùng 3 tháng 8 (Ngày 09/09/2021 dương lịch): vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
 • Ngày 22 tháng 8 (Ngày 28/09/2021 dương lịch): vía Đức Phật Nhiên Đăng

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 9 ÂM LỊCH (DL: 06/10 – 04/11/2021)

 • Mùng 2/9 (Ngày 07/10/2021 dương lịch): Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).
 • Ngày 11/9 (Ngày 16/10/2021 dương lịch): Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).
 • Ngày rằm 15/9 (Ngày 20/10/2021 dương lịch): Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.
 • Ngày 19 tháng 9 (Ngày 24/10/2021 dương lịch): vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Ngày 30 tháng 9 (Ngày 04/11/2021 dương lịch) : vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 10 ÂM LỊCH (DL: 05/11 – 03/12/2021)

 • Ngày mùng 5 tháng 10 (Ngày 09/11/2021 dương lịch): vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)
 • Ngày Rằm tháng 10 (Ngày 19/11/2021 dương lịch): Lễ Hạ nguyên

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 11 ÂM LỊCH (DL: 04/12 – 02/01/2022)

 • Ngày 17 tháng 11 (Ngày 20/12/2021 dương lịch): vía Đức Phật A Di Đà

NGÀY LỄ PHẬT TRONG THÁNG 12 ÂM LỊCH (DL: 03/01 – 31/01/2022)

 • Ngày mùng 8 tháng 12 (ngày 10/01/2022 dương lịch): vía Đức Phật Thích Ca (thành đạo)
 • Ngày rằm 15/12 (Ngày 17/01/2022 dương lịch): Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.

Mỗi ngày lễ Phật giáo đều gắn liền với điển tích khác nhau và đều mang một ý nghĩa riêng. Với mỗi Phật Tử, ngày lễ là dịp để họ hành hương lên chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ. 

Xem ngày tốt xấu là một trong những truyền thống của người phương Đông nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Việc làm này nhằm mang lại may mắn, tài lộc cho bản thân và gia đình của bạn. Để biết được ngày tốt ngày xấu trong tháng bạn có thể xem chi tiết tại công cụ Xem Ngày Tốt Xấu của Thăng Long Đạo Quán. Chúc bạn tìm được ngày tốt giúp bản thân và gia đình đạt được nhiều may mắn và thành tựu trong cuộc sống.