Thực hiện cúng Rằm tháng 7 không chỉ cần chuẩn bị các lễ vật mà còn phải đọc đúng các bài cúng Rằm tháng 7. Vậy khi thực hiện lễ cúng Rằm tháng cô hồn cần đọc những bài văn khấn nào mới đúng theo Văn khấn cổ truyền? Bài viết này sẽ tổng hợp các bài cúng cho bạn.

1. Các bài cúng Rằm tháng 7 năm 2021 tại nhà

Bài cúng Rằm tháng 7 tại nhà có rất nhiều bài viết, tùy theo mỗi lễ cúng mà có bài văn khấn khác nhau. Dưới đây là các bài văn cúng tại nhà bạn có thể tham khảo:

  • Văn cúng Rằm tháng 7 thần linh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…………………………….

Tín chủ chúng con là………………………………………….

Ngụ tại………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giải tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Vái lạy 3 lần)

bài cúng rằm tháng 7

  • Bài khấn Rằm tháng 7 tổ tiên

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy đức Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Kính lạy chư vị Tổ tiên

Kính lạy chư vị Hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm …. (Âm lịch)

Tín chủ con là…. cùng toàn gia quyến.

Nhân tiết Trung nguyên động lòng nhớ tới công đức rộng lớn của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, dạy dỗ chúng con nên người.

Quả là đức cù lao khôn báo, công trời biển khó đền.

Trước linh toạ cúi xin lượng trên thương xót. Linh thiêng giáng lâm chứng giám tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật cùng với kim ngân minh y. Phù hộ độ trì cho con con, cháu cháu được đắc tài, đắc lộc, mọi việc hanh thông, sở cầu như ý, gia đạo hưng long.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất trên đất này, nhân lễ Vu Lan cùng về hâm hưởng.

Kính mong chư vị chấp lễ chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.

Đồng lai giám cách.

Kính cẩn dâng lời.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Vái lạy 3 lần)

bài cúng rằm tháng 7

  • Bài khấn cúng Rằm tháng 7 cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Vái lạy 3 lần)

bài cúng rằm tháng 7

  • Văn khấn Rằm tháng 7 năm 2021 cúng phóng sinh

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm

Úm, ngâm ngâm ngâm

Úm, ngâm ngâm ngâm

2. Bài khấn Rằm tháng 7 năm 2021 tại công ty

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương đất

Kính lạy Quan đương niên Hành khiển, Tề vương hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần

Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị đại vương,

Kính lạy Ông Địa – Tài Thần, Lộc Thần, Phát Thần

Con tên là: ……………………………………………..

Năm sinh: ………………………………………………

Công ty / Cơ quan tại địa chỉ: ……………………….

Hôm nay là ngày ………. tháng ………. năm ……… (lịch âm)

Tín chủ tiết vu lan, vong nhân xá tội thời, chọn, giờ thuận lợi tài. Nay xin được dâng lên mâm lễ mọn thành kính tới các Vị Các Ngài

Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua

Cẩn xin chư vị thần tài thổ địa phù hộ độ trì cho con được cư địa an bình, gia môn hưng vượng

Vận đáo hanh thông, an định công thành danh toại, kinh thương hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, tài lộc dồi dào,

Bách sự như ý, sở nguyện tòng tâm

Mong chư vị gia ân tác phúc cho cửa hàng / cơ quan / công ty con được đắc địa, đắc lợi, đắc tài, đắc lộc. Không cho chúng tiểu nhân quấy nhiễu, độ cho con có quý nhân hỗ trợ. Cho nhân sự được tận tụy tận tâm, hữu trách nhiệm hữu tự giác tự thân.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, tâm chưa khai quang trí chưa thanh tịnh, nếu có điều gì lầm lỡ mong các Vị Các Ngài bỏ qua đại xá cho

Ngửa trong ơn trên ngự gió cưỡi mây, trở về đây thụ hưởng lễ vật

Con xin cúi đầu cẩn cáo

Khấn xong, vái hay lạy ba cái

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Vái lạy 3 lần)

bài cúng rằm tháng 7

3. Bài cúng Rằm tháng 7 năm 2021 ngoài mộ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy hương linh: ……………………………………… (Hiển khảo, Hiển tỷ, Tổ khảo…)

Hôm nay là ngày ………. tháng ……….. năm ………….

Nhân tiết: …………………………………………………..

Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dày, gây dựng cơ nghiệp của ………………………….. chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng. Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng, cáo yết tôn thần, hiến cúng hương linh …………………………….. Lại xin sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dày bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm thần linh phù hộ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì hương linh …………………. phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc, cúng dâng Tam Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc đức này hướng về tổ tiên.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điềm lành mang đến, điềm dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hòe tươi tốt, cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

bài cúng rằm tháng 7

4. Lưu ý khi đọc bài văn cúng rằm tháng 7

Những lưu ý khi đọc các bài văn khấn Rằm tháng 7 bạn cần lưu ý đó là:

  • Khi làm lễ cúng phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Nên mặc quần áo dài tay không bị rách, vá, có màu sắc sặc sỡ. Nên rửa sạch tay chân hoặc đi tắm trước khi tiến hành lễ cúng.
  • Khi đọc văn khấn phải thật thành tâm, không nghĩ ngợi lung tung. Không gian xung quanh phải im lặng, nghiêm túc. Không nên cãi vã, cười đùa ồn ào sẽ ảnh hưởng đến người đọc văn khấn.
  • Khi đọc thì phải đọc rõ ràng, mạch lạc với âm lượng vừa đủ. Việc đó quá to hoặc quá nhỏ sẽ khiến cho thần linh, người nhà hoặc vong hồn không thể chứng giám cho lòng thành của gia chủ.
  • Bài văn khấn không quá dài và khó học nên bạn nên học thuộc lòng. Hoặc nếu không thể học thuộc thì nên in, chép ra giấy và hóa cùng với vàng mã cuối buổi lễ.

Trên đây là các bài cúng Rằm tháng 7 được Thăng Long đạo quán tổng hợp theo văn khấn cổ truyền của người Việt. Hãy thường xuyên theo dõi website để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác.

Hoặc bạn có thể tải ứng dụng Thăng Long đạo quán về điện thoại di động của mình. Việc này sẽ giúp bạn cập nhật các kiến thức phong thủy hàng ngày và sử dụng các công cụ miễn phí. Cài đặt ứng dụng về điện thoại của mình tại đây:

Xem thêm: