Vào ngày 23 tháng Chạp, ngoài việc chuẩn bị lễ vật, mâm cỗ cúng, gia chủ cũng rất chú trọng bài văn khấn lễ ông Táo. Bởi theo tín ngưỡng dân gian, văn khấn giống như một chiếc cầu nối để con người giao tiếp, bày tỏ lòng kính trọng cũng như thể hiện mong muốn với thần linh.

1. Văn khấn lễ ông Táo có bao nhiêu loại?

Tính đến thời điểm hiện tại dân ta lưu truyền rất nhiều bài văn khấn ông Táo Quân và phân làm gồm 4 loại chính. Đó là: 

  • Văn khấn ông Công ông Táo hàng ngày
  • Văn khấn ông Công ông Táo ngày rằm (mùng 1)
  • Văn khấn ông Công ông Táo 23/12
  • Văn khấn ông Công ông Táo đêm 30 tết

Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được rõ các loại bài văn khấn lễ ông Táo quân trên. Đa phần bách gia sẽ đọc theo bài mình biết hoặc được học theo văn hóa vùng miền. Hiểu rõ điều này, Thăng Long đạo quán sẽ giúp quý vị nắm rõ từng loại văn khấn ông Táo quân.

văn khấn lễ ông táo
Có rất nhiều loại văn khấn lễ ông Táo

2. Các loại văn khấn ông Táo quân

2.1. Bài văn khấn ông Công ông Táo hàng ngày

Thông thường nhằm mong muốn các Thần Táo Quân giúp “giữ lửa” cho gia đình, các gia đình thường lập bàn thờ ông Táo riêng và hàng ngày hành lễ. Bài văn khấn ông Công ông Táo hàng ngày được sử dụng chính là: 

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay Ngày……….Tháng……… Năm……

Tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

2.2. Bài văn khấn ông Công ông Táo ngày rằm

Theo tục lệ xưa, cứ vào ngày rằm âm lịch (hay còn là ngày mùng 1) hàng tháng, mỗi gia đình Việt lại làm lễ cúng gia tiên, gia thần để cầu xin khỏe mạnh, bình an, may mắn. Trong đó, nếu gia chủ cúng Táo Quân thì cần sử dụng bài văn khấn ông Công ông Táo ngày rằm như sau: 

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

văn khấn ông Công ông táo
Mỗi văn khấn lễ ông Táo không quá khác nhau.

2.3. Bài văn khấn ông Công ống Táo 23/12

Tục lệ cúng Táo Quân vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm không quá lạ đối với người Việt Nam. Bài văn khấn ông Công ông Táo 23/12 thường dùng là: 

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại:…

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

2.4. Bài văn khấn ông Công ông Táo đêm 30 tết

Sau khi tiễn ông Táo về chầu trời trong ngày 23 tháng Chạp thì mỗi gia đình sẽ “đón” họ quay về vào đêm 30 Tết. Dưới đây là bài văn khấn ông Công ông Táo đêm 30 tết dành cho năm Tân Sửu 2021: 

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài cựu niên đương cai Hành khiển: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần.

Con kính lạy ngài đương niên Thiên quan: Cự Tào Phán quan.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm 2021 Tân Sửu, chúng con là…, sinh năm…, ngụ tại…

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khai thái, trú dạ cát tường. Thời thời giữ được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật (cúi lạy)

Nam mô A di đà Phật (cúi lạy)

Nam mô A di đà Phật (cúi lạy)

Văn khấn lễ ông Táo là phương tiện kết nối giữa gia chủ và thần linh.

>>> Tham khảo:Cách cúng ông Táo khấn như thế nào để rước lộc vào nhà?

Hy vọng với những chia sẻ về văn khấn lễ ông Táo ở trên sẽ giúp ích cho mọi người áp dụng vào cuộc sống để gia đình đón tài lộc, gặp nhiều may mắn. Mặt khác, nếu bạn muốn giải đáp những vấn đề thờ phụng cổ truyền khác của Việt Nam thì có thể cài đặt ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về điện thoại. Ứng dụng không chỉ cập nhật đa dạng các thông tin như Bát tự, Tử vi, phong thủy nhà cửa, phong thủy số, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán mà còn hỗ trợ thêm phần tư vấn từ các chuyên gia phong thủy.

Tải ngay ứng dụng Thăng Long Đạo Quán cho máy Android và IOS tại đây: