Ông cha ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mỗi hoạt động của con người lên bất kỳ sự vật, sự việc nào đều để lại một ý nghĩa, kết quả nhất định, đối với đất đai cũng vậy. Đất đai được xem như một phần rất quan trọng đối với người dân phương Đông nói chung, người dân Việt Nam nói riêng. Vì vậy khi tác động gì lên đất đai cần hết sức cẩn trọng. Hãy cùng Thăng Long Đạo Quán tìm hiểu các bài văn khấn cúng đất đai chuẩn xác nhất thông qua bài viết tổng hợp dưới đây. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Các hoạt động trên đất đai cần làm văn khấn

1.1. Xin động thổ, khởi công công trình

Lễ cúng động thổ là hoạt động thực hiện trước khi khởi công một công trình nào đó. Lễ cúng này được bắt nguồn từ xa xưa và được lưu truyền đến tận ngày nay. Trong nghi lễ này, gia chủ sẽ soạn mâm cúng, lễ lạt và chuẩn bị văn khấn và khấn xin thổ địa của mảnh đất mà gia chủ xây dựng nhằm xin phù hộ để công trình được thực hiện một cách trôi chảy, thuận lợi. Lễ động thổ thường được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

văn khấn cúng đất đai
Văn khấn cúng đất đai vô cùng quan trọng

1.2. Lễ bồi hoàn long mạch, hàn the long mạch

Lễ hàn long mạch (hay còn gọi là lễ bồi hoàn long mạch, lễ điền hoàn địa mạch) là nghi lễ được ông cha ta sử dụng nhằm giải trừ đi những điềm xấu, những vận xui gây ảnh hưởng không tốt đến đất đai, long mạch của mảnh đất của gia chủ. Những điềm xấu nhẹ thì mất của còn nặng thì mất mạng, gia đình ly tán, hạnh phúc tiêu tan.

Sau khi làm xong lễ bồi hoàn sẽ là lễ hàn the long mạch. Về cơ bản, sau khi bồi hoàn đất xong sẽ về trạng thái bằng phẳng như ban đầu, lúc đó sẽ khấn lễ hàn the long mạch để đất liền như cũ (lưu ý trước khi nhập trạch cần mua đất âm để sau âm phù dương trợ nhà mới có khí vận tốt).

1.3. Lễ khánh thành nhập trạch

Lễ nhập trạch (còn gọi là lễ lên nhà mới, về nhà mới) là nghi lễ vô cùng quan trọng với gia chủ theo quan niệm dân gian. Đây là nghi lễ nhằm khai báo với các vị quan cai quản đất đai khu vực sống của gia chủ về việc gia đình sẽ đến nơi làm lễ để ở, từ đó mong các vị quan cai quản sẽ phù hộ độ trì để cuộc sống gia đình an lành, hạnh phúc, công danh sự nghiệp tài lộc phất lên như diều gặp gió.

văn khấn cúng đất đai

1.4. Lễ tạ đất

Lễ tạ đất cuối năm (còn được gọi là lễ tạ Thần linh Thổ địa) là nghi lễ được thực hiện nhằm cảm tạ các vị thần linh đã trông giữ, cai quản đất đai của gia chủ trong một năm vừa qua. Đây là nghi lễ được thực hiện rất long trọng để mong thần linh tiếp tục phù hộ độ trì cho gia đạo êm ấm, hạnh phúc trong năm tới. 

Sau lễ tạ đất cuối năm sẽ là nghi lễ cúng đất đầu năm để khai mở năm mới, để cảm tạ, bày tỏ lòng kính trọng đến các vị thần linh.

2. Các bài văn khấn cúng đất đai

2.1. Xin động thổ, khởi công công trình

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Quan Đương niên.

Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng….năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo…. (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn khấn Thổ Công hàng tháng

2.2. Lễ bồi hoàn, hàn the long mạch

Hai nghi lễ này sẽ sử dụng chung một bài văn khấn bởi nó cùng là hoạt động tác động lên long mạch của khu đất. Dù vậy, vẫn có thể sử dụng chung một bài văn khấn cúng đất đai như sau: 

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị thổ thần cùng quyến thuộc.

Con kính lạy các ngài Kim Niên Đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng Tôn thần và các vị thần minh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ………………

Ngụ tại: ……………..

Hôm nay là ngày …. tháng …. măm …, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin điền hoàn địa mạch. Tín chủ có lời thưa rằng:

Bởi vì trước đây

Do tinh mờ mịt

Thức tỉnh hồn mờ

Đào đất lấp ao

Gầy nên chấn động

Hoặc bởi khách quan

Hoặc do chủ sự

Tổn thương Long Mạch

Mạo phạm thần uy

Ảnh hưởng khí mạch

Nay muốn cho phong thổ an hoà, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, nên tín chủ con trượng uy Đại Sỹ, nương đức Tôn thần, cung tạo bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành.

Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng Ngài

U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát, các Ngài Ngũ phương,

Ngũ đế, Hậu Thổ nguyên quân, Sơn nhạc Đế quân,

Đương phương Thổ địa, Thổ phủ Thần kỳ, 24 Khí

Thần quan, 24 Long Mạch Thần quan, 24 Địa Mạch

Thần quan, 24 Sơn Địa Mạch Thần quan, 24 Hướng

Địa Mạch Thần quan, Thanh long Bạch hổ, Thổ bá,

Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng Thần quan, Thổ phụ,

Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử,

Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ khôn Thần quan,

Thổ kỳ Ngũ phương Bát quái và các Thần minh quyến thuộc,

Kim niên Hành khiển Thái tuế chư đức Tôn thần,

Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại Vương và tất cả các vị Thần minh cai quản khu vực này,

Cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ, giáng phó án tiền, hưởng lễ vật.

Nguyện cho:

Phong thổ phì nhiêu

Khí xung mạch vượng

Thần an tiết thuận

Nhân sự hưng long

Sở cầu như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

văn khấn cúng đất đai
Lễ hàn long mạch

2.3. Lễ khánh thành nhập trạch

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

– Gia chủ đọc ” Kính Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị tôn Thần.

– Gia chủ đọc ” Kính mong các ngài vị Thần Linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Gia chủ đọc “ Hôm nay ngày lành tháng tốt là ngày ……… tháng …….. năm …………….

Tín chủ con là: …………………..

Ngụ tại: ……………………………

Đọc “ Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ trang nghiêm kính cúng dâng bày lên trên án, trước bản toạ chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình:

Các Ngài Thần Linh thông minh chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hoá, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành, bảo vệ sịn linh, nêu cao chính đạo.

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ cầu xin chư vị minh thần, gia án tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào. Người người sẽ luôn được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dầy các vị bề trên, thương xót, phù trì bảo hộ.

Tín chủ sẽ lại mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ thịnh vượng an khang. Bốn mùa xanh tươi không hạn ách nào xâm, tám tiết có điều lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

2.4. Lễ tạ đất

Hôm nay là ngày mùng 2 (hoặc 16) tháng …. năm ….

Gia chủ thành tâm xin dâng hương hoa quả, gạo muối, giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo, …. cúng cho các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực này.

Vậy xin tất cả các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực này thọ nhận chứng minh ủng hộ cho gia chủ.

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT chứng minh (3 lần)

Mô Phật – Lễ vật của gia chủ có điều gì sơ sót, gia chủ xin tất cả các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực niệm tình, hoan hỉ tha thứ.

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

(bài cúng này nguyện 2 lần)

Khi nhang sắp tàn, đọc:

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (7 lần)

Mô Phật – Lễ cúng tới đây đã kết thúc. Gia chủ xin tất cả các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực ở đâu trở về đó, và cho gia chủ xin cáo thỉnh lễ vật.

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT chứng minh (3 lần)

(trộn gạo muối rải trước, đốt giấy tiền sau)

Ngoài ra, các bạn đừng quên tham khảo công cụ XEM NGÀY ĐỘNG THỔ, để chọn ngày báo cáo với thần linh ở nơi đó phù hộ cho quá trình thi công diễn ra thuận lợi, suôn sẻ; phù hộ gia chủ mạnh khỏe, gia đình hòa hợp, làm ăn phát lộc.

3. Lời kết

Tóm lại, có rất nhiều tác động của con người lên đất đai. Mỗi tác động sẽ có một cách chuẩn bị cũng như bài văn khấn cúng đất đai khác nhau. Các bạn cũng cần tùy chọn vào hành động của mình mà từ đó có cách chuẩn bị cho hợp lý để các buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn phần nào nắm rõ hơn về các nghi lễ cũng như các bài văn khấn cúng đất đai đầy đủ, chi tiết nhất. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân nếu thấy hữu ích nhé!

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc đừng ngần ngại để lại bình luận dưới mỗi bài viết hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 1900.3333 để được đội ngũ chuyên gia phong thủy của Thăng Long Đạo Quán giải đáp nhé!

Nhanh tay tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về điện thoại để nhận ngay 5 ngày sử dụng app miễn phí với tài khoản VIP nhé!

Các bài viết khác liên quan: