Cúng giao thừa là nghi lễ rất quan trọng đối với người Việt. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ thì văn khấn cũng là điều bạn nên lưu tâm. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ văn khấn giao thừa gia tiên trong nhà, văn khấn cúng giao thừa ngoài trời và bài cúng giao thừa ông Táo.

1. Bài cúng giao thừa 30 Tết ngoài trời

Do mỗi năm có 1 vị thần cai quản hạ giới khác nhau nên cúng giao thừa ngoài trời là để cảm tạ công ơn của vị thần cũ và đón vị thần cai quản năm mới. Do đó, văn khấn cúng giao thừa ngoài trời thường là để cúng thần linh. Dưới đây là bài cúng giao thừa 30 Tết ngoài trời năm 2021 phổ biến nhất hiện nay.

Văn khấn giao thừa ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

– Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

– Ngài Cựu niên Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

– Ngài Đương niên Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

– Ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Ngài bản cảnh xứ Thần Linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân.

– Các ngài địa chúa long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Nay là giờ phút giao thừa năm Tân Sửu

Chúng con là:………………………………………………….

Ngụ tại:…………………………………………………………..

Phút thiêng Giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, Tam Dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế chí đức Tôn Thần trên vâng mệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc. Nhân buổi Tân Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Cúng dâng Phật thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

– Chúng con kính mời: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

– Ngài đương niên Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

– Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa. Ngài định phúc Táo Quân. Ngài Phúc Đức Chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long mạch Tài Thần. Ngài bản gia Táo Quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù- Dương trợ, sở nguyện như ý, sở cầu lòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

2. Văn khấn giao thừa gia tiên trong nhà

Cúng gia tiên vào giao thừa sẽ được thực hiện cùng với lễ cúng thần linh. Do đó, văn khấn giao thừa gia tiên cũng là văn khấn thần linh. Nội dung dưới đây sẽ chia sẻ văn khấn giao thừa gia tiên chính xác nhất.

Văn khấn giao thừa gia tiên trong nhà

Nam mô A-di-đà Phật

– Nam mô A-di-đà Phật

– Nam mô A-di-đà Phật

– Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

– Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

– Nam mô Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

– Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút Giao thừa năm cũ Canh Tý với năm mới Tân Sửu

Chúng con là :………………………………….…………………………….………sinh năm: ………….

Hành canh: ………… tuổi (ví dụ: 65 tuổi)

Ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố …………………………………….., xã/phường………………………….…., quận/huyện/thành phố ……….., tỉnh/thành phố ……………………………………………………………

Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (cúi, lạy 3 lần).

3. Bài cúng giao thừa ông Táo đêm 30 Tết

Cúng ông Táo vào đêm giao thừa là lúc gia chủ rước ông Táo về nhà. Dưới đây là bài cúng giao thừa ông Táo.

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật 

Nam mô A di đà Phật 

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Con kính lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài cựu niên đương cai Hành khiển: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần.

Con kính lạy ngài đương niên Thiên quan: Cự Tào Phán quan.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là Phút giao thừa năm…, chúng con là…, sinh năm…, ngụ tại…

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân Xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khai thái, trú dạ cát tường. Thời thời giữ được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Nam mô A di đà Phật!

Văn khấn ông Táo đêm 30 Tết

4. Lưu ý khi đọc văn khấn giao thừa gia tiên

Khi đọc văn khấn gia tiên đêm giao thừa, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Văn khấn gia tiên đêm giao thừa phải là trưởng nam hoặc người được ủy quyền đại diện cho cả gia đình đọc. Lúc đọc văn khấn, những thành viên khác trong gia đình đứng sau chủ lễ, hai tay chắp trước ngực.
  • Khi đọc văn khấn, bạn cần mời thần linh có chức vị từ cao đến thấp về hưởng thụ lễ vật trước và mời gia tiên cuối cùng. Bên cạnh đó chỉ nên đọc văn khấn lầm rầm nhỏ nhẹ, vừa đủ cho gia tiên nghe là được. Không nên đọc to vì theo quan niệm dân gian, đọc to là phạm húy, sẽ khiến cho những vong hồn bên ngoài nổi lòng tham, vào hưởng thụ lễ vật.  
  • Cần đọc văn khấn bằng cả tấm lòng, thể hiện sự thành kính của gia chủ và nên cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới.
  • Vào đêm giao thừa, đặc biệt là khi đọc văn khấn cúng gia tiên, các thành viên trong gia đình không được cãi vã, mâu thuẫn để tránh xui xẻo trong năm mới.
  • Cần tắm gội sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm trước khi đọc văn khấn. Tuyệt đối không được mặc quần ngắn, váy ngắn, áo ba lỗ.
  • Nếu thấy văn khấn dài, khó nhớ thì bạn có thể in hoặc viết văn khấn ra giấy rồi đọc.

Bài viết trên đây đã chia sẻ văn khấn giao thừa gia tiên và bài cúng giao thừa ông Táo. Hy vọng rằng kiến thức mà Thăng long Đạo quán cung cấp sẽ giúp bạn cúng giao thừa tốt hơn.

Với mong muốn quý vị sẽ được cập nhật các thông tin về phong thủy, phong tục Việt Nam nhanh hơn, chúng tôi đã xây dựng ứng dụng Thăng Long Đạo quán trên điện thoại di động. Ứng dụng này còn giúp gia chủ có cơ hội trải nghiệm các công cụ hoàn toàn miễn phí như xem ngày, giờ tốt – xấu, xem tuổi, luận giải lá số Tử vi/ Bát tự…

Tải ngay ứng dụng Thăng Long Đạo quán dành cho dòng máy Android và IOS tại đây: