Ông cha ta quan niệm rằng, đối với những sự kiện trọng đại của cuộc đời mỗi con người, nếu bạn chuẩn bị càng chu đáo, càng kỹ lưỡng thì công việc sẽ càng thuận lợi, hanh thông. Việc khai trương công ty, cửa hàng, cơ sở kinh doanh cũng là một trong những việc trọng đại như vậy. Ở bài viết dưới đây, Thăng Long Đạo Quán sẽ hướng dẫn bạn cách xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023 nói riêng và xem ngày khai trương hợp mệnh các tuổi con giáp nói chung. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 8 năm 2023

Tháng 8/2023 (từ 01/08 tới 31/08 Dương Lịch tương ứng với 15/06 tới 16/07 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 8/2023

Giai đoạn 1 từ 01/08 tới 16/08 Dương Lịch (tương ứng với 15/06 tới 29/06 Âm lịch)

 • Thiên Can: Kỷ.
 • Địa Chi: Mùi.
 • Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa.
 • Mệnh sinh cho tháng Mộc: Mộc sinh Hoả.
 • Tháng sinh cho mệnh: Hỏa sinh Thổ.
 • Mệnh khắc tháng: Người Thủy.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Kim.
xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023
Giải thích xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023
 • Tam hợp: Hợi, Mão, Mùi.
 • Tam hội: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tứ hành xung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi..
 • Mùi Hình với tuổi Sửu. (hình 1 chiều)
 • Mùi Phá với tuổi Tuất.
 • Mùi Hại với tuổi Tý.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 8/2023

Giai đoạn 1 từ 17/07 tới 31/08 Dương Lịch (tương ứng với 01/07 tới 16/07 Âm lịch)

 • Thiên Can: Canh.
 • Địa Chi: Thân.
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc.
 • Mệnh sinh cho tháng Thủy: Thủy sinh Mộc.
 • Tháng sinh cho mệnh Hỏa: Mộc sinh Hỏa.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Kim.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Thổ.
 • Tam hợp: Thân, Tý, Thìn.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất..
 • Tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
 • Thân Hình với tuổi Dần. (hình 1 chiều)
 • Thân Phá với tuổi Tỵ.
 • Thân Hại với tuổi Hợi.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Mùi.

2. Xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023

NGÀY

THÔNG TIN NGÀY

Ngày 01/08 (lịch âm 15/06)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài , Mẫu Thương

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 03/08 (lịch âm 17/06)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 09/08 (lịch âm 23/06)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 12/08 (lịch âm 26/06)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo , Mẫu Thương

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 13/08 (lịch âm 27/06)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài , Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

Ngày 15/08 (Lịch âm 29/06)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

Ngày 16/08 (lịch âm 01/07)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã) , Nguyệt Tài

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

Ngày 20/08 (lịch âm 05/07)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

Ngày 22/08 (lịch âm 07/07)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 26/08 (Lịch âm 11/07)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

Ngày 27/08 (Lịch âm 12/07)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

Ngày 30/08 (Lịch âm 15/07)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023
Ngày trọng đại liên quan đến công việc làm ăn thì nên chọn thời điểm tốt

Bên cạnh tháng 8, chúng tôi cũng đã có đầy đủ bài viết về ngày khai trương các tháng khác, như ngày khai trương tháng 7 năm 2023. Quý vị có nhu cầu tìm ngày đẹp thì đừng bỏ qua nhé.

3. Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 8/2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
Ngày 02/08 (lịch âm 16/06)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 04/08 (lịch âm 18/06)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 05/08 (lịch âm 19/06)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Ngày 07/08 (Lịch âm 21/06)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 08/08 (lịch âm 22/06)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 10/08 (lịch âm 24/06)Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Ngày 11/08 (lịch âm 25/06)Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Ngày 18/08 (lịch âm 03/07)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 19/08 (lịch âm 04/07)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Ngày 21/08 (lịch âm 06/07)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 23/08 (Lịch âm 08/07)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Ngày 29/08 (lịch âm 14/07)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Ngày 31/08 (lịch âm 16/07)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

4. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 theo tuổi

Song song cùng với việc biết những ngày khai trương đẹp chung, chúng tôi cũng cho các bạn xem về xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023 theo tuổi.

4.1. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Tý

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0820/06Trực Trừ7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
09/0823/06Trực Bình7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
14/0828/06Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
21/0806/07Trực Bình15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
24/0809/07Trực Phá7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
26/0811/07Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

Ngoài khai trương thì rất nhiều người cũng có nhu cầu xem ngày cưới hỏi. Giống như việc kinh doanh, cưới hỏi cũng là chuyện trọng đại của cả một đời người. Xem ngay ngày cưới tháng 8 năm 2023 trên Thăng Long Đạo Quán nhé.

4.2. Xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023 tuổi Sửu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0820/06Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
07/0821/06Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
17/0802/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
27/0812/07Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
28/0813/07Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
29/0814/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.3. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Dần

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
10/0824/06Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
20/0805/07Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
21/0806/07Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
29/0814/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023
Chọn ngày khai trương tháng 8 theo tuổi

4.4. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Mão

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
17/0802/07Trực Bế7h-8h, 13h-14h, 19h-20h, 21h

4.5. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Thìn

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
12/0820/06Trực Phá9h-10h, 11h-12h, 21h
19/0804/07Trực Trừ9h-10h, 11h-12h, 21h
22/0807/07Trực Định9h-10h, 11h-12h, 21h

Xem thêm về: Ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023

4.6. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Tỵ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
11/0825/06Trực Chấp9h-10h, 11h-12h
19/0804/07Trực Trừ9h-10h, 11h-12h
20/0805/07Trực Mãn9h-10h, 11h-12h
30/0815/07Trực Kiến9h-10h, 11h-12h

4.7. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
03/0817/06Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
10/0824/06Trực Định7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
12/0826/06Trực Phá7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
14/0828/06Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
20/0805/07Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
24/0809/07Trực Phá7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
30/0815/07Trực Kiến7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
31/0816/07Trực Trừ7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.8. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Mùi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0816/06Trực Thu7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
03/0817/06Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
25/0810/07Trực Nguy7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
30/0815/07Trực Kiến7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
31/0816/07Trực Trừ7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.9. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Thân

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0816/06Trực Thu7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
03/0817/06Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 19h-20h
14/0828/06Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 19h-20h

4.10. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Dậu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0820/06Trực Trừ9h-10h, 11h-12h, 21h
17/0802/07Trực Bế9h-10h, 11h-12h, 21h

4.11. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Tuất

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0820/06Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
07/0821/06Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
19/0804/07Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
27/0812/07Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.12. Xem ngày khai trương tháng 8/2023 tuổi Hợi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
07/0821/06Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
10/0824/06Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
11/0825/06Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
17/0802/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
19/0804/07Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
24/0809/07Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
29/0814/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h

5. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày khai trương

Xem ngày khai trương là công việc quan trọng mà mỗi người làm kinh doanh, buôn bán đều rất coi trọng bởi nó trực tiếp ảnh hưởng đến tài lộc buôn bán cũng như các mối quan hệ hợp tác làm ăn sau này. Nếu bạn đang tìm kiếm ngày khai trương đẹp, hợp mệnh nhưng không biết cách làm thế nào, không biết chọn địa chỉ xem ở đâu cho uy tín thì hãy sử dụng ngay công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG của Thăng Long Đạo Quán. Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng có được ngày khai trương đẹp nhất!

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

6. Lời kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xem ngày khai trương hợp mệnh, hợp tuổi với gia chủ cùng cách xem ngày khai trương tháng 8 năm 2023 đẹp nhất, chuẩn xác đến 99%. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân nhé!

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp hotline của Thăng Long Đạo Quán để được giải đáp. Các bạn cũng đừng quên tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về điện thoại của mình để nhận ngay 5 ngày app VIP để dễ dàng tra cứu ngày hợp mệnh làm những việc trọng đại trong cuộc đời bạn nhé (cưới hỏi, động thổ, làm nhà,…)

Các bài viết liên quan: