Xem ngày khai trương cũng như ký hợp đồng buôn bán, là công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi người làm ăn kinh doanh bởi chúng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến công việc làm ăn kinh doanh của người đó. Cùng tìm hiểu các cách xem ngày khai trương tháng 9 năm 2023 đẹp nhất, chuẩn xác nhất thông qua bài viết dưới đây của Thăng Long Đạo Quán. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 9 năm 2023

Tháng 9/2023 (từ 01/09 tới 30/09 Dương Lịch tương ứng với 17/07 tới 16/08 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 9/2023

Giai đoạn 1 từ 01/09 tới 14/09 Dương Lịch (tương ứng với 17/07 tới 30/07 Âm lịch)

 • Thiên Can: Canh.
 • Địa Chi: Thân.
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc.
 • Mệnh sinh cho tháng Thủy: Thủy sinh Mộc.
 • Tháng sinh cho mệnh Hỏa: Mộc sinh Hỏa.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Kim.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Thổ.
 • Tam hợp: Thân, Tý, Thìn.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất..
 • Tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
 • Thân Hình với tuổi Dần. (hình 1 chiều)
 • Thân Phá với tuổi Tỵ.
 • Thân Hại với tuổi Hợi.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Mùi.

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 9/2023

Giai đoạn 1 từ 15/09 tới 30/09 Dương Lịch (tương ứng với 01/08 tới 16/08 Âm lịch)

 • Thiên Can: Tân.
 • Địa Chi: Dậu.
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc.
 • Mệnh sinh cho tháng Thủy: Thủy sinh Mộc.
 • Tháng sinh cho mệnh Hỏa: Mộc sinh Hỏa.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Kim.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Thổ.
 • Tam hợp: Tỵ, Dậu, Sửu.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất.
 • Tứ hành xung: Tý, Ngọ, Mão, Dậu.
 • Dậu Hình với tuổi Dậu.
 • Dậu Phá với tuổi Tý.
 • Dậu Hại với tuổi Tuất.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Tuất, Thìn.

2. Xem ngày khai trương tháng 9 năm 2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
01/09 (lịch âm 17/07)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

03/09 (lịch âm 19/07)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

07/09 (lịch âm 23/07)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo , Mẫu Thương

Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

08/09 (lịch âm 24/07)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày CỰC TỐT, mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

11/09 (lịch âm 27/07)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

21/09 (lịch âm 07/08)Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

22/09 (lịch âm 08/08)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày RẤT TỐT, nên triển các công việc quan trọng

26/09 (lịch âm 12/08)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

29/08 (lịch âm 15/08)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT, mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn.

Bên cạnh tháng 9, Thăng Long Đạo Quán cũng đã có bài viết về các ngày tương tự khác trong năm, ví dụ như ngày khai trương tháng 8 năm 2023. Các quý bạn có nhu cầu hãy xem ngay để định ngày mở hành nhé!.

3. Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 9/2023

NGÀY

THÔNG TIN NGÀY

02/09 (lịch âm 18/07)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Hợi gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

04/09 (lịch âm 20/07)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày RẤT XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm.

12/09 (lịch âm 28/07)Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy rất tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.

15/09 (lịch âm 01/08)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.

17/09 (lịch âm 03/08)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Chấp

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.

25/09 (lịch âm 11/08)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày CỰC XẤU, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.

27/09 (lịch âm 13/06)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI XẤU, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

30/09 (lịch âm 16/08)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Tân gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày PHẦN XẤU NHIỀU HƠN PHẦN TỐT, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Bên cạnh ngày khai trương thì một việc lớn khác cũng được nhiều người quan tâm đó chính là cưới xin. Nắm được nhu cầu đó, chúng tôi đã có bài viết giải thích ngày cưới hỏi tháng 9 năm 2023 phù hợp với các tuổi con giáp khác nhau.

4. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 theo tuổi

4.1. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Tý

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
05/0921/07Trực Phá7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
07/0923/07Trực Thành7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
16/0902/08Trực Định7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
19/0905/08Trực Nguy7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
23/0909/08Trực Bế7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
28/0914/08Trực Định7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.2. Xem ngày khai trương tháng 4/2023 tuổi Sửu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
24/0910/08Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.3. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Dần

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0922/07Trực Phá7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
09/0925/07Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
19/0905/08Trực Nguy7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
25/0911/08Trực Trừ7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
30/0916/08Trực Phá7h-8h,13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.4. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Mão

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
05/0921/07Trực Phá15h-16h, 17h-18h, 21h
10/0926/07Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
20/0906/08Trực Thành15h-16h, 17h-18h, 21h
29/0915/08Trực Chấp15h-16h, 17h-18h, 21h

4.5. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Thìn

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
08/0924/07Trực Thành15h-16h, 17h-18h, 21h
11/0927/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
12/0928/07Trực Kiến7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
20/0906/08Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
30/0916/08Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.6. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Tỵ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/0917/07Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
09/0925/07Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
11/0927/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
18/0904/08Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
21/0907/08Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
30/0916/08Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.7. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
10/0926/07Trực Khai7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
20/0906/08Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
29/0915/08Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h

4.8. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Mùi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0918/07Trực Bình7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
08/0924/07Trực Thành7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
09/0925/07Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
21/0907/08Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
30/0916/08Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.9. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Thân

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/0917/07Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
24/0910/08Trực Kiến15h-16h, 17h-18h

4.10. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Dậu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
02/0918/07Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
11/0927/07Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
23/0909/08Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.11. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Tuất

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0922/07Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
17/0903/08Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.12. Xem ngày khai trương tháng 9/2023 tuổi Hợi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
06/0922/07Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
16/0902/08Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
17/0903/08Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
27/0913/08Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
28/0914/08Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

5. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày khai trương

Trong công việc làm ăn, kinh doanh thì việc chọn ngày khai trương theo tuổi là một việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nếu chọn được ngày đẹp, tránh ngày xấu thì công việc làm ăn của gia chủ cũng thêm phần may mắn, thuận lợi, suôn sẻ hơn. Để xem được chính xác ngày nào hợp tuổi, các bạn không thể chỉ lấy bừa ngày hoàng đạo, hắc đạo trong tháng vì đây chỉ là thông tin chung chung, các bạn cần lấy thông tin đầy đủ về ngày, giờ, tháng, năm sinh thì mới có thể biết chính xác đâu là ngày khai trương phù hợp với bản mệnh của mình. Nắm bắt được điều này, đội ngũ chuyên gia phong thuỷ của Thăng Long Đạo Quán với bề dày 12 năm kinh nghiệm đã nghiên cứu, xây dựng và cho ra đời công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG. Chỉ với vài bước đơn giản các bạn đã có thể tự mình tra cứu ngày khai trương tốt vs bản mệnh của mình rồi:

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

Trong trường hợp các bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng click vào link dưới đây để đặt lịch trực tiếp cùng chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán: 

6. Lời kết

Chắc hẳn thông qua bài viết này, các bạn sẽ nắm được cách xem ngày khai trương tháng 9 năm 2023 nói riêng và xem ngày khai trương hợp mệnh, hợp tuổi gia chủ nói chung. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân!

Đừng quên tải về ứng dụng Thăng Long Đạo Quán, nhận ngay 5 ngày App VIP để dễ dàng tra cứu các ngày hợp mệnh thực hiện các công việc trọng đại trong cuộc đời mình theo link sau đây:

Ngoài ra, các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp đến hotline: 1900.3333 để được giải đáp mọi thắc mắc.

Xem thêm các bài viết khác liên quan: