Từ bao đời nay, việc xem ngày khai trương đã được ông bà ta vô cùng coi trọng. Đây là ngày được chọn để cúng khi gia chủ khai trương công việc làm ăn kinh doanh. Nếu chọn được ngày khai trương đẹp thì công việc làm ăn có thể sẽ gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc và ngược lại. Ở bài viết dưới đây, Thăng Long Đạo Quán sẽ tổng hợp các cách xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023 đầy đủ nhất! Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 6/2023

Tháng 6/2023 (từ 01/06 tới 30/06 Dương Lịch tương ứng với 14/04 tới 13/05 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 6/2023

Giai đoạn 1 từ 01/06 tới 17/06 Dương Lịch (tương ứng với 14/4 tới 30/4 Âm lịch)

 • Thiên Can: Đinh.
 • Địa Chi: Tỵ.
 • Nạp âm: Sa Trung Thổ.
 • Tương sinh: Hoả sinh Thổ.
 • Hao: cho Mệnh Kim.
 • Mệnh khắc tháng: Người Mệnh Mộc khắc tháng Thổ.
 • Tháng 4 khắc mệnh: Tháng Thổ khắc Mệnh Thuỷ.
xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023
Chọn ngày tốt để khai trương tháng 6 năm 2023
 • Tam hợp: Tỵ, Dậu, Sửu.
 • Tam hội: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
 • Tị Hình với tuổi Thân.
 • Tị Phá với tuổi Thân.
 • Tị Hại với tuổi Dần.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 6/2023

Giai đoạn 2 từ 18/06 tới 30/06 Dương Lịch (tương ứng với 01/05 tới 13/05 Âm lịch)

 • Thiên Can: Mậu.
 • Địa Chi: Ngọ.
 • Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa.
 • Mệnh sinh cho tháng Mộc: Mộc sinh Hoả.
 • Tháng sinh cho mệnh: Hỏa sinh Thổ.
 • Mệnh khắc tháng: Người Thủy.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Kim.
 • Tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất.
 • Tam hội: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tứ hành xung: Tý, Ngọ, Mão, Dậu.
 • Ngọ Hình với tuổi Ngọ.
 • Ngọ Phá với tuổi Mão.
 • Ngọ Hại với tuổi Sửu.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Sửu.

Bên cạnh ngày mở cửa hàng, tháng này cũng vô số thời điểm đẹp để chọn ngày cưới tháng 6 năm 2023, quý vị có nhu cầu đừng bỏ lỡ nhé!

2. Ngày khai trương đẹp tháng 6 năm 2023

Dưới đây là danh sách những ngày khai trương đẹp trong tháng 6 năm 2023.

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
01/06 (lịch âm 14/04)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

05/06 (lịch âm 18/04)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Trực trừ là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

06/06 (lịch âm 19/04)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Kim sinh Thủy

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn), Nguyệt Tài, Lộc khố

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

09/06 (lịch âm 22/04)Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực Định

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tuất gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

17/06 (lịch âm 30/04)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt. 

Đây là ngày cực tốt. Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xuôi gió, không nên bỏ lỡ cơ hội

19/06 (lịch âm 02/05)Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Mãn

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Thân gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Mậu gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

25/06 (lịch âm 08/05)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Thành

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Tuổi và ngày xem nằm trong nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất

Ngày Giáp gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã) , Mẫu Thương

Đây là ngày tương đối tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

26/06 (lịch âm 09/05)Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Mão gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục hợp, tốt.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Mẫu Thương

Đây là ngày rất tốt, nên triển các công việc quan trọng

3. Những ngày xấu trong tháng 6 năm 2023

Dưới đây là danh sách những ngày không nên khai trương trong tháng 6 năm 2023

NGÀYTHÔNG TIN NGÀY
03/06 (lịch âm 16/04)Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

04/06 (lịch âm 17/04)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Kiến

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu.

Trực kiến là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

11/06 (lịch âm 24/04)Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Canh gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên Mã (Lộc mã)

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

16/06 (lịch âm 29/04)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Bế

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Tỵ gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Ất gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Phúc hậu

Đây là ngày rất xấu, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

18/06 (lịch âm 01/05)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Đinh gặp tuổi Nhâm thuộc Ngũ hợp rất tốt.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

20/06 (lịch âm 03/05)Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bình

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Dậu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tương hại, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

23/06 (lịch âm 06/05)Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo – Trực Phá

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Tý gặp tuổi Tuất bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

Ngày Nhâm gặp tuổi Nhâm có hành can giống nhau, thể hiện sự thuận lợi.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Đây là ngày tương đối xấu, không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

24/06 (lịch âm 07/05)Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Thủy sinh Mộc rất tốt.

Ngày Sửu gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Các sao tốt cho ngày khai trương: Địa tài Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

27/06 (lịch âm 10/05)Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Khai

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thổ khắc Thủy không tốt.

Ngày Thìn gặp tuổi Tuất thuộc nhóm Lục xung, xấu.

Ngày Bính gặp tuổi Nhâm hai thiên can xung với nhau không tốt.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

30/06 (lịch âm 13/05)Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Trừ

Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h

Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Thủy khắc Hỏa không tốt.

Ngày Mùi gặp tuổi Tuất Thuộc nhóm Tự hình, xấu.

Ngày Kỷ gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp.

Đây là ngày phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

4. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023 theo tuổi

4.1. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Tý

DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo
05/0616/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
07/0618/03Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
15/0626/03Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
25/0607/04Trực Mãn7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
29/0611/04Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023
Ngày khai trương đẹp là tiền đề để kinh doanh lộc phát

4.2. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023 tuổi Sửu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
07/0618/03Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
08/0619/03Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
10/0621/03Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
20/0602/04Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
28/0610/04Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
30/0612/04Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

4.3. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Dần

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
11/0622/03Trực Kiến15h-16h, 17h-18h, 21h

Xem thêm: Xem ngày cắt tóc năm 2023

4.4. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Mão

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/0612/03Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
08/0619/03Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
18/0629/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
22/0604/04Trực Bế7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
27/0609/04Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
28/0610/04Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-21h
30/0612/04Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.5. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Thì

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
20/0602/04Trực Thu7h-8h, 19h-20h
xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023
Ngày khai trương theo cá nhân tuổi

4.6. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Tị

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
12/0623/03Trực Trừ15h-16h, 17h-18h, 21h
21/0603/04Trực Khai15h-16h, 17h-18h, 21h
24/0606/04Trực Trừ15h-16h, 17h-18h, 21h

4.7. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Ngọ

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
01/0612/03Trực Bình7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
21/0603/04Trực Khai7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
25/0607/04Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h

4.8. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Mùi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
03/0614/03Trực Chấp15h-16h, 17h-18h, 21h

4.9. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Thân

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
03/0614/03Trực Chấp9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h
08/0619/03Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
15/0626/03Trực Định7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h, 21h
27/0609/04Trực Định9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h
28/0610/04Trực Chấp9h-10h, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h

4.10. Xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023 tuổi Dậu

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
03/0614/03Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
05/0616/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
06/0617/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
07/0618/03Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
24/0606/04Trực Trừ7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h
28/0610/04Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h, 21h

4.11. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Tuất

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
05/0616/03Trực Nguy7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
07/0618/03Trực Thành7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
08/0619/03Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
20/0602/04Trực Thu7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
26/0608/04Trực Bình7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
28/0610/04Trực Chấp7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h
29/0611/04Trực Phá7h-8h, 9h-10h, 11h-12h, 13h-14h, 19h-20h

4.12. Xem ngày khai trương tháng 6/2023 tuổi Hợi

Ngày DươngNgày ÂmNgàyGiờ hoàng đạo
20/0602/04Trực Thu7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
25/0607/04Trực Mãn7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h
30/0612/04Trực Nguy7h-8h, 13h-14h, 15h-16h, 17h-18h, 19h-20h

5. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày khai trương

Ngày khai trương là ngày vô cùng quan trọng đối với những người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, các thông tin mà Thăng Long Đạo Quán liệt kê bên trên sẽ chỉ mang tính chất tham khảo, bởi để xét chính xác ngày đó có phù hợp với gia chủ hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tra cứu ngày khai trương hợp tuổi, hợp mệnh, đội ngũ chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán đã cho ra đời công cụ XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG. Chỉ với 3 bước, các bạn đã có thể dễ dàng tra cứu ngày và giờ chính xác tuyệt đối với mình dựa trên việc lấy thông tin ngày – giờ – tháng – năm sinh.

 • Bước 1: Truy cập web thanglongdaoquan.vn rồi chọn mục “Xem ngày khai trương’’.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về: Ngày, Tháng, Năm sinh, Giờ sinh, Phút sinh, Ngày cần xem, Giới tính.
 • Bước 3: Sau đó bấm “XEM” và vui lòng chờ kết quả trong khoảng 1 phút. Sau khi có bản luận giải quý anh/chị kéo xuống xem nội dung của các mục xét hung cát, và xem đánh giá theo mức điểm từ 1 tới 10.

6. Lời kết

Trên đây là bài viết tổng hợp các cách xem ngày khai trương tháng 6 năm 2023 đầy đủ, chuẩn xác nhất. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn các thông tin hưuux ích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân nhé!

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp đến hotline: 1900.3333 để được trực tiếp đội ngũ chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán giải đáp.

Ngoài ra, các bạn có thể tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về điện thoại của mình để dễ dàng tra cứu ngày hợp mệnh theo link sau đây:

Các bài viết liên quan: