Có nhiều người không quan trọng việc mua xe bằng việc cưới hỏi, làm nhà,… nên thường không xem ngày khi thực hiện việc mua xe. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi xe là phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia chủ hàng ngày. Hãy cùng Thăng Long Đạo Quán tìm hiểu về các ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 thông qua bài viết tổng hợp dưới đây. Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Thông tin tổng quan tháng 8 năm 2023

Tháng 8/2023 (từ 01/08 tới 31/08 Dương Lịch tương ứng với 15/06 tới 16/07 Âm Lịch) được chia thành 2 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn 1 của tháng 8/2023

Giai đoạn 1 từ 01/08 tới 16/08 Dương Lịch (tương ứng với 15/06 tới 29/06 Âm lịch)

 • Thiên Can: Kỷ.
 • Địa Chi: Mùi.
 • Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa.
 • Mệnh sinh cho tháng Mộc: Mộc sinh Hoả.
 • Tháng sinh cho mệnh: Hỏa sinh Thổ.
 • Mệnh khắc tháng: Người Thủy.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Kim.
 • Tam hợp: Hợi, Mão, Mùi.
 • Tam hội: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tứ hành xung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi..
 • Mùi Hình với tuổi Sửu. (hình 1 chiều)
 • Mùi Phá với tuổi Tuất.
 • Mùi Hại với tuổi Tý.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Xem ngày tốt mua xe tháng 8
Xem ngày tốt mua xe tháng 8

1.2. Giai đoạn 2 của tháng 8/2023

Giai đoạn 1 từ 17/07 tới 31/08 Dương Lịch (tương ứng với 01/07 tới 16/07 Âm lịch)

 • Thiên Can: Canh.
 • Địa Chi: Thân.
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc.
 • Mệnh sinh cho tháng Thủy: Thủy sinh Mộc.
 • Tháng sinh cho mệnh Hỏa: Mộc sinh Hỏa.
 • Mệnh khắc tháng: Người mệnh Kim.
 • Tháng khắc Mệnh: Người mệnh Thổ.
 • Tam hợp: Thân, Tý, Thìn.
 • Tam hội: Thân, Dậu, Tuất..
 • Tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
 • Thân Hình với tuổi Dần. (hình 1 chiều)
 • Thân Phá với tuổi Tỵ.
 • Thân Hại với tuổi Hợi.
 • Tháng này các tuổi cần chú ý: Tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Mùi.

2. Hướng dẫn xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023

NGÀYTRỰCTHÔNG TIN NGÀY
Thứ ba, ngày 1/8/2023 (ngày 15/6/2023 Âm lịch)Trực ThànhNgày TÂN MÃO, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 3/8/2023 (ngày 17/6/2023 Âm lịch)Trực KhaiNgày QUÝ TỴ, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 6/8/2023 (ngày 20/6/2023 Âm lịch)Trực TrừNgày BÍNH THÂN, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 9/8/2023 (ngày 23/6/2023 Âm lịch)Trực BìnhNgày KỶ HỢI, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 12/8/2023 (ngày 26/6/2023 Âm lịch)Trực PháNgày NHÂM DẦN, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 13/8/2023 (ngày 27/6/2023 Âm lịch)Trực NguyNgày QUÝ MÃO, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 15/8/2023 (ngày 29/6/2023 Âm lịch)Trực ThuNgày ẤT TỴ, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 17/8/2023 (ngày 2/7/2023 Âm lịch)Trực BếNgày ĐINH MÙI, tháng CANH THÂN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 20/8/2023 (ngày 5/7/2023 Âm lịch)Trực MãnNgày CANH TUẤT, tháng CANH THÂN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 22/8/2023 (ngày 7/7/2023 Âm lịch)Trực ĐịnhNgày NHÂM TÝ, tháng CANH THÂN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 26/8/2023 (ngày 11/7/2023 Âm lịch)Trực ThànhNgày BÍNH THÌN, tháng CANH THÂN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 27/8/2023 (ngày 12/7/2023 Âm lịch)Trực ThuNgày ĐINH TỴ, tháng CANH THÂN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 29/8/2023 (ngày 14/7/2023 Âm lịch)Trực BếNgày KỶ MÙI, tháng CANH THÂN, năm QUÝ MÃO

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

TIỂU KẾT: Các ngày 1/8, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 13/8, 15/8, 17/8, 20/8, 22/8, 26/8, 27/8, 29/8 là những ngày tốt trong tháng để gia chủ mua xe. Tuy nhiên, để biết chính xác những ngày này có thực sự hợp với bản mệnh mình hay không, quý gia chủ cần cung cấp đầy đủ thông tin về ngày giờ tháng năm sinh để được các CHUYÊN GIA PHONG THUỶ của Thăng Long Đạo Quán luận giải và tư vấn trực tiếp!

XEM THÊM: Xem ngày nhập trạch tháng 8

3. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 cho 12 con giáp

3.1. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Tý

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 20/6/2023

Ngày Bính Thân tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Trừ

Giờ tốt nhất mua xe: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 12/7/2023

Ngày Đinh Tỵ tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thu

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

3.2. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Sửu

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 27/6/2023

Ngày Quý Mão tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h)

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 11/7/2023

Ngày Bính Thìn tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

XEM THÊM: Xem ngày động thổ tháng 8

3.3. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Dần

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Thứ 3, ngày 8 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 22/6/2023

Ngày Mậu Tuất tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Bình

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 12/7/2023

Ngày Đinh Tỵ tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thu

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

XEM THÊM: Xem ngày khai trương tháng 8

3.4. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Mão

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 20/6/2023

Ngày Bính Thân tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Trừ

Giờ tốt nhất mua xe: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 27/6/2023

Ngày Quý Mão tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h)

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 11/7/2023

Ngày Bính Thìn tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Xem ngày tốt mua xe theo tuổi
Xem ngày tốt mua xe theo tuổi

3.5. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Thìn

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 20/6/2023

Ngày Bính Thân tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Trừ

Giờ tốt nhất mua xe: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

3.6. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Tị

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Thứ 5, ngày 3 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 17/6/2023

Ngày Quý Tỵ tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Khai

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

Thứ 3, ngày 8 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 22/6/2023

Ngày Mậu Tuất tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Bình

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 12/7/2023

Ngày Đinh Tỵ tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thu

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

XEM THÊM: Xem ngày cưới hỏi tháng 8

3.7. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Ngọ

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Thứ 3, ngày 8 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 22/6/2023

Ngày Mậu Tuất tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Bình

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Ngày Ất Tỵ tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Khai

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 12/7/2023

Ngày Đinh Tỵ tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thu

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

3.8. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Mùi

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 20/6/2023

Ngày Bính Thân tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Trừ

Giờ tốt nhất mua xe: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Ngày Ất Tỵ tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Khai

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 12/7/2023

Ngày Đinh Tỵ tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thu

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

XEM THÊM: Tổng hợp ngày tốt mua xe tháng 10

3.9. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Thân

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 27/6/2023

Ngày Quý Mão tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h)

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 11/7/2023

Ngày Bính Thìn tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Xem ngày tốt mua xe tháng 8 chính xác nhất
Xem ngày tốt mua xe tháng 8 chính xác nhất

3.10. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Dậu

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Ngày Ất Tỵ tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Khai

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 12/7/2023

Ngày Đinh Tỵ tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thu

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h)

XEM THÊM: Ngày tốt mua xe tháng 9

3.11. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Tuất

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 20/6/2023

Ngày Bính Thân tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Trừ

Giờ tốt nhất mua xe: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 27/6/2023

Ngày Quý Mão tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Giờ xấu mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h)

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 11/7/2023

Ngày Bính Thìn tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

3.12. Xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023 tuổi Hợi

NGÀYTHÔNG TIN NGÀYGIỜ 
Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Ngày Mậu Tuất tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão

Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Bình

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

Thứ 7, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Ngày 11/7/2023

Ngày Bính Thìn tháng Canh Thân năm Quý Mão

Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành

Giờ tốt nhất mua xe: Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu mua xe: Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h)

4. Hướng dẫn sử dụng công cụ xem ngày mua xe

Việc xem ngày mua xe là việc vô cùng quan trọng, tương tự như việc xem ngày mua nhà, ngày cưới hỏi,… Nếu cac bạn mua phải ngày không tốt thì trong quá trình sử dụng xe sẽ không gặp được nhiều may mắn. Nắm bắt được điều đó, Thăng Long Đạo Quán đã xây dựng và cho ra đời công cụ XEM NGÀY MUA XE để giúp gia chủ cso thể dễ dàng tra cứu được ngày mua xe phù hợp với chính bản mệnh của mình!

 • BƯỚC 1: Truy cập website: thanglongdaoquan.vn hoặc ứng dụng Thăng Long Đạo Quán
 • BƯỚC 2: Trên thanh công cụ, chọn XEM NGÀY > chọn XEM NGÀY MUA XE
 • BƯỚC 3: Tại đây, nhập thông tin tên, ngày – giờ – tháng – năm sinh của gia chủ và ngày cần xem mua xe cũng như giới tính của gia chủ và nhấn XEM. Kết quả sẽ hiện ra sau 30s.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể chọn xem ngày mua xe trong khoảng thời gian từ 1 tuần , 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng tới.

5. Lời kết

Bên cạnh các yếu tố như chọn màu xe, loại xe phù hợp với sở thích, tài chính thì việc chọn ngày mua xe rất quan trọng với người sử dụng xe. Hy vọng thông qua bài viết này, gia chủ sẽ nắm được những ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2023. 

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới mỗi bài viết hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 1900.3333 để được đội ngũ chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán giải đáp nhé!

Đừng quên tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về máy để cập nhật tin tức về Xem ngày tốt xấu, Phong thuỷ, Tử vi…