Hướng cửa chính đóng vai trò không chỉ quan trọng đối với đời sống gia đình mà còn với công việc kinh doanh. Cùng tìm hiểu các lưu ý khi chọn hướng cửa chính trong kinh doanh, nhà hàng thông qua bài viết tổng hợp dưới đây của Thăng Long Đạo Quán nhé! Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Tại sao nên chọn hướng cửa chính trong kinh doanh, nhà hàng

Cửa là yết hầu của cửa hàng, là con đường ra vào của khách hàng và hàng hóa. Sự thịnh suy của cửa chính là sự thịnh suy của cửa hàng.

Hướng dẫn chọn hướng cửa chính trong kinh doanh, nhà hàng
Hướng dẫn chọn hướng cửa chính trong kinh doanh, nhà hàng

2. Các lưu ý khi chọn hướng cửa chính

2.1. Chọn hướng của Dương trạch trong phong thủy

Phong thủy coi trọng đặc tính của Dương trạch, được xem như là điểm mấu chốt để phân tích phúc họa của Dương trạch. Đối với việc lựa chọn hướng mở cửa của Dương trạch trong phong thủy là quan trọng, dường như cửa của Dương trạch có thể giải quyết được cát hung họa phúc của gia đình, nó quyết định vận mệnh cả đời của một con người.

Các nhà phong thủy dân gian cho rằng việc lựa chọn hướng mở cửa của Dương trạch đại khái là căn cứ vào mấy nguyên tắc và phương pháp dưới đây:

2.1.1. Lấy năm sinh và giờ sinh của trạch chủ để quyết định

Các nhà phong thủy khi quyết định hướng mở cửa của nhà ở, thường phải hỏi năm sinh của trạch chủ đề tìm cái gọi là “khí vị” (phương vị của khí) của trạch chủ, sau đó căn cứ vào “biểu khí vị năm sinh” đã được lập ra từ trước, để quyết định hướng của cửa. Bảng biểu này chia làm 2 phần là khí vị nam giới và khí vị nữ giới:

a. Trạch chủ là nam giới
TRẠCH CHỦ LÀ NAM GIỚI
Phương vị của khíTây NamĐôngĐông NamTây NamTây BắcTâyĐông BắcNamBắc
Năm sinh1917

1926

1935

1944

1953

1962

1971

1980

1989

1996

2007

2016

2025

2034

2043

2052

1916

1925

1934

1943

1952

1961

1970

1979

1988

1997

2006

2015

2024

2033

2042

2051

1915

1924

1933

1942

1951

1960

1969

1978

1987

1996

2005

2014

2023

2032

2041

2050

1914

1923

1932

1941

1950

1959

1968

1977

1986

1995

2004

2013

2022

2031

2040

2049

1913

1922

1931

1940

1949

1958

1967

1976

1985

1994

2003

2012

2021

2030

2039

2048

1912

1921

1930

1939

1948

1957

1966

1975

1984

1993

2002

2011

2020

2029

2038

2047

1911

1920

1929

1938

1947

1956

1965

1974

1983

1992

2001

2010

2019

2028

2037

2046

1910

1919

1928

1937

1946

1955

1964

1973

1982

1991

2000

2009

2018

2027

2036

2045

1909

1918

1927

1936

1945

1954

1963

1972

1981

1990

1999

2008

2017

2026

2035

2044

b. Trạch chủ là nữ giới 
TRẠCH CHỦ LÀ NỮ GIỚI
Phương vị của khíĐông NamĐôngTây NamBắcNamĐông BắcTâyTây BắcTây Bắc
Năm sinh1917

1926

1935

1944

1953

1962

1971

1980

1989

1996

2007

2016

2025

2034

2043

2052

1916

1925

1934

1943

1952

1961

1970

1979

1988

1997

2006

2015

2024

2033

2042

2051

1915

1924

1933

1942

1951

1960

1969

1978

1987

1996

2005

2014

2023

2032

2041

2050

1914

1923

1932

1941

1950

1959

1968

1977

1986

1995

2004

2013

2022

2031

2040

2049

1913

1922

1931

1940

1949

1958

1967

1976

1985

1994

2003

2012

2021

2030

2039

2048

1912

1921

1930

1939

1948

1957

1966

1975

1984

1993

2002

2011

2020

2029

2038

2047

1911

1920

1929

1938

1947

1956

1965

1974

1983

1992

2001

2010

2019

2028

2037

2046

1910

1919

1928

1937

1946

1955

1964

1973

1982

1991

2000

2009

2018

2027

2036

2045

1909

1918

1927

1936

1945

1954

1963

1972

1981

1990

1999

2008

2017

2026

2035

2044

Căn cứ theo bảng này, sắp xếp từ trên xuống dưới, cứ 9 năm là một vòng tuần hoàn. Trong bảng, khí vị của nam giới và nữ giới không giống nhau, ví dụ: Khí vị của nữ giới sinh năm 1912 là Đông Bắc, nam giới cùng năm sinh, khí vị lại là hướng Tây.

Cách sử dụng của bảng này trước tiên là xác định năm sinh của trạch chủ, là nam giới thì tra trong bảng khí vị nam giới, là nữ giới thì tra bảng khí vị nữ giới, tìm năm sinh của trạch chủ trong bảng, sau đó dựa vào cột năm sinh để tìm phương vị của khí. Phương vị của khí này chính là phương vị hướng mở cửa của nhà. Ví dụ: Trạch chủ là nam giới, sinh năm 1954, trong bảng khí vị nam giới tìm năm 1954, đối chiếu khí vị lên trên là hướng Bắc, do đó cửa của nhà này nên mở ở phía Bắc. Nếu như trạch chủ là nữ giới, sinh năm 1946, trong bảng phương vị nữ giới tìm năm 1946, dựa theo cột năm 1946 hướng lên trên thì phương vị của khí là Tây Bắc, như vậy cửa nhà này là mơ phía Tây Bắc, hướng mở cửa là hướng Tây Bắc.

Ứng dụng Dương Trạch trong phong thủy
Ứng dụng Dương Trạch trong phong thủy

Bảng này mà tìm được hương mở cửa của nhà là hướng Nam thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như tìm được hướng mở cửa nhà là hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Tây, thì vào mùa đông sẽ bị gió lạnh, mùa hè thì lại chịu nắng chiếu gay gắt. Do hướng mở cửa này là theo năm sinh của trạch chủ, nên phong thủy giải thích đây là “mệnh trung chú định” (nghĩa là thiên định, số mệnh đã định).

Cách làm này trong phong thủy là lấy năm sinh của trạch chủ để quyết định hướng mở cửa của Dương trạch, nhưng có 3 điểm không thỏa đáng. 

  • Một là người sinh cùng năm thì có hàng nghìn hàng vạn, mà nơi ở thì có hướng Bắc hướng Nam, trình độ dân trí có cao có thấp, làm thế nào đạt được phương vị khí giống nhau, có được hướng mở cửa giống nhau, đạt được sự tương đồng cát hung họa phúc.
  • Hai là năm sinh và sự sắp xếp khí vị không có căn cứ khoa học.
  • Ba là không phù hợp với quy luật lựa chọn của con người trên các phương diện như: độ chiếu sáng, hướng gió, khí hậu…

Ngoài việc chiếu theo năm sinh của trạch chủ để chọn hướng mở cửa, có nhà phong thủy còn lập một bảng biểu chiếu theo giờ sinh của trạch chủ đề quyết định hướng mở cửa. Bảng biểu này cũng giống như bảng biểu ở trên, mang đậm tính gán ghép, không đủ cơ sở tin cậy.

Các nhà phong thủy sau khi hỏi được giờ sinh của trạch chủ, liền dựa vào bảng Xuất sinh thời thần Dương trạch môn hướng biểu để xác định hướng mở cửa của sàn nhà như: một gia chủ có giờ sinh là vào 7-9 giờ sáng, như vậy, cửa nhà của gia chủ mở theo hướng Đông hoặc Đông Nam.

Xuất sinh thời thần Dương trạch môn hướng biểu
12 Địa chỉGiờ sinhPhương vị
Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Sửu

Dần

Mão

7-9

9-11

11-13

13-15

15-17

17-19

19-21

21-23

23-1

1-3

3-5

5-7

Đông – Đông Nam

Nam – Đông Nam

Nam

Nam – Tây Nam

Tây – Tây Nam

Tây

Tây – Tây Bắc

Bắc – Tây Bắc

Bắc

Bắc – Đông Bắc

Đông – Đông Bắc

Đông

2.1.2. Định hướng cửa theo ngũ âm

Ngũ âm theo phong thủy thành 5 loại là cung, thương, giốc, chủy, vũ, còn gọi là Ngũ tính. Hướng cửa nhà theo ngũ tính, phải tương sinh với tính chất ngũ hành của tứ phương, không được tương khắc. Tương sinh chính là cát môn, tương khắc chính là hung môn.

 

Phương pháp định hướng mở cửa theo ngũ âm xuất hiện từ rất sớm. Phương pháp đơn giản lấy ngũ hành tương sinh tương khắc để quyết định hướng mở cửa, cũng là một dạng gán ghép hoang đường. Trong đoạn văn tự này, Vương Sung cũng dùng luận thuyết ngũ hành để tiến hành cật vấn đối với việc không nên theo hướng Nam của nhà họ Thương. Vương Sung đưa ra 3 vấn:

  • Một là phân tích về họ tộc có ngũ âm, phẩm cách của con người cũng có ngũ hành, nhà họ Thương không nên mở cửa theo hướng Nam, mà người ở lại thuộc tính Kim, thì không thể ngồi hướng Nam và đi theo hướng Nam được sao? 
  • Thứ hai là trong cửa của ngũ âm có người thuộc ngũ hành, ví dụ trong nhà họ Thương có 5 người, mà mỗi người đều có ngũ hành, vậy mà đểu đưa ra theo một hướng cửa là hướng Nam, hoặc hung hoặc cát, thọ mệnh hoặc ngắn hoặc dài, đều có sự khác nhau; sự hung và người tuổi thọ ngắn thì không han là thuộc tương khắc, nếu gặp sự cát và người tuổi thọ cao, thì cũng không han là thuộc tướng sinh.
  • Thứ ba phân tích rằng, cái họa của Hỏa khí hướng Nam thì giống như khí nóng của những ngày mùa hè, đây không chỉ là cửa hướng Nam đơn độc nhận tai họa mà cửa ở 4 hướng đều chịu tai họa. Từ sự phân tích của Vương Sung thì lấy ngũ âm để xác định hướng mở cửa là không đáng tin cậy.

2.1.3. Đón cát tránh hung

Phong thủy cho rằng, cửa cũng chia ra vượng môn và suy môn. Hướng mở cửa có sơn thủy hữu tình, trên tiếp nhận thiên khí, dưới tiếp nhận địa khí, sinh khí đón vào cửa thì đó chính là vượng môn. Hướng mở cửa gặp nơi đại hung như nha môn, nhà ngục, cổng thành, thì đối với hướng mở cửa này mà nói là luôn luôn không yên ổn đây chính là suy môn.

Phong thủy phân biệt vượng môn và suy môn, tức là hướng mở cửa phải đạt được yêu cầu là đón cát tránh hung. Điểu này có lý lẽ khoa học nhất định, có lợi cho con người lựa chọn một môi trường xuất nhập tốt, hướng cửa còn có lợi cho sức khỏe con người. 

Vượng môn coi trọng hướng sơn thủy hữu tình, như vậy con người có thể có được môi trường sống tốt với không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt rộng rãi, có lợi cho sức khỏe. Tránh suy môn chính là yêu cầu tránh để hướng mở cửa gặp một số vật không may mắn, ví dụ như phải tránh cửa nha môn, nhà ngục, cống chùa đình. 

2.1.4. Tọa Bắc hướng Nam

Phong thủy cho rằng, nhà ở lấy khảm trạch là tốt nhất, hướng mở cửa lấy phương Tốn là tốt nhất. Tốn môn chính là Thanh Long môn thích hợp nhất cho việc xuất nhập. Khảm trạch nói đến trong phong thủy chính là chỉ nhà tọa Bắc hướng Nam, phương tốn chính là hướng Đông Nam. Phong thủy cho rằng đây chính là hướng tọa của nhà ở và hướng mở cửa lý tưởng nhất.

2.1.5. Tránh hướng đại lộ (đường cái)

Phong thủy cho rằng, đại lộ là nơi sinh ra sát khí, nếu như cửa nhà mở thẳng hướng đại lộ, chẳng khác nào tiếp nạp toàn bộ sát khí vào nhà, trong phong thủy “sát khí” này đa phần chỉ tạp âm như tiếng ồn, tiếng còi xe cộ… không có lợi cho việc nghỉ ngơi sinh hoạt thường ngày, tránh mở cửa theo hướng đại lộ là có ý nghĩa nhất định của nó.

Nguyên tắc liên quan đến việc lựa chọn hướng mở cửa hàng, cơ bản giống với nguyên tắc chọn địa điểm của Dương trạch, chú ý đến nhu cầu của con người đối với môi trường tự nhiên tốt.

2.2. Cửa nên rộng rãi

Cửa là con đường lưu thông của khách hàng và hàng hóa xuất nhập. Mỗi ngày số lượng khách hàng qua lại và lương hàng hóa xuất nhập qua cửa sẽ quyết định đến sự hưng suy thành bại của cửa hàng. Vì vậy để cửa hàng có thể nâng cao được lượng tiếp đón khách hàng thì cửa ra vào không nên làm quá nhỏ.

Cửa thiết kế quá nhỏ, theo cách nói của phong thủy đây chính là làm thu nhỏ đường khí của cán nhà, không có lợi cho việc nạp khí, làm sự lưu thông của khí bị giảm và chậm đi, từ đó giảm đi sinh khí trong nhà, mà tử khí lại tăng lên.

Đối với hoạt động kinh doanh mà nói, đường ra vào cửa thiết kế quá nhỏ sẽ khiến cho khách hàng ra vào không thuận tiện, nếu như khách hàng còn phải bê chuyển hàng hóa còn sẽ xảy ra va đập, có khả năng sẽ làm hư hại sản phẩm đã mua. cửa nhỏ hẹp, sẽ gây nên cảnh chen lấn của dòng ngươi ra vào, dòng người chen lấn có thế khiến cho một số khách hàng nhìn thấy cảnh tượng này mà dừng bước, phát sinh sự tranh cãi giữa những khách hàng, và phát sinh trộm cắp móc túi, cuối cùng ảnh hưởng đến trật tự kinh doanh bình thường của cửa hàng. Đây chính là mang lại cái “tai họa” mà trong phong thủy thường nói đến.

Mở rộng cửa mặt bằng kinh doanh, thậm chí có thể để mở toàn bộ độ rộng của mặt tiền. Cửa được mở rộng cũng chính là mở rộng “cửa khí”, cửa khí to thì có thổ tiếp nạp được khí vào nhiều. Đối với người làm kinh doanh mà nói đây chính là có thế tiếp nhận 1 được nhiều khách hàng, có thể tránh được sự va đập của hàng hóa và sự tranh cãi giữa những khách hàng, tránh phát sinh những việc không tốt khác, từ đó mà bảo đảm tốt trật tự kinh doanh của cửa hàng, làm cho việc kinh doanh phát triển không ngừng.

Mở rộng cửa ra vào, cồn có thô trứng bầy được sản phẩm trước mặt khách hàng, thuận tiện cho khách hàng chọn lựa, mua hàng. Mỏ rộng cửa ra vào giông như bỏ đi được bức tường ngăn cách giữa khách hàng bên ngoài và sản phẩm hàng hóa bên trong, khiến cho sản phẩm hàng hóa trong cửa hàng được bày biện trực tiếp hướng ra mặt phố, làm cho người đi được liếc mắt là có thể nhìn thấy được, khiên cho sản phẩm hàng hóa trưng bày trong cửa hàng trở thành hiện vật quảng cáo, vừa là sản phẩm tuyên truyền quảng cáo vừa là sản phẩm kinh doanh.

Mở rộng cửa, thì tủ trưng bày sản phẩm trong cửa hàng trở thành cửa sổ trưng bày tuyên truyền quảng cáo sản phẩm mà cửa sổ trưng bày tuyên truyền quảng này lại rất linh hoạt, vừa có thể nhìn, vừa có thế tiến hành giao dịch buôn bán, giải quyết được vấn đề các cửa sổ trưng bày của cửa hàng, chỉ tác dụng tuyên truyền sản phẩm mà không the kinh doanh buôn bán. Vì vậy một nhà kinh doanh giỏi dỡ bỏ toàn bộ cửa sổ trưng bày tuyên truyền quảng cáo sản phẩm ỏ hai bên trái phải của cửa ra vào của cửa hàng, thay thế bằng các tủ quầy hàng. Từ hiệu quả và lợi ích đầu tư của cửa hàng mà nói đây chính là cách không cần xây dựng thêm cửa hàng mà vẫn có thế mở rộng được không gian và diện tích kinh doanh của cửa hàng.

Ý nghĩa của việc yêu cầu cửa ra vào của cửa hàng phải rộng rãi chính là mở rộng phạm vi, tạo sự thuận tiện cho khách hàng tiếp xúc với sản phẩm. Theo nguyên tắc thiết kế này tiến thêm một bước nữa là thành lập cửa hàng tự chọn để cho khách hàng có thể tự mình chọn lấy sản phẩm. Trong cửa hàng tự chọn có rất nhiều sản phẩm được bày ra trước mặt khách hàng, khách hàng có thổ tự do hơn trong việc tiếp xúc với sản phẩm, mà khách hàng có thể không cần thông qua nhân viên kinh doanh nhưng vẫn có thể chọn lây được sản phẩm.

Thực tiễn chứng minh, có thể làm cho khách hàng tiếp xúc rộng rãi với sản phẩm, có thể khiến cho khách hàng tự do lựa chọn sản phẩm theo nguyện vọng của bản thân chính là có thể nâng cao được định mức kinh doanh của cửa hàng. Đây cũng là hiệu ứng cần phải đạt được của việc “cửa nên rộng rãi”.

2.3. Cửa đón khách hàng

Hướng cửa chính đón khách hút tài lộc
Hướng cửa chính đón khách hút tài lộc

Hướng của cửa hàng là vấn đề mà người làm kinh doanh nên thận trọng, thường được xem là nhân tố quyết định thành bại trong kinh doanh. Do đó, với xu thế tâm lý cầu cát tránh hung mãnh liệt, thường có người đi mời nhà phong thủy đến xem để quyết định. Các nhà phong thủy thường đùng một bảng dưới đây làm kim chỉ nam:

Hãng buôn/Công ty/Cửa hàngHướng cửa chính thích hợp
Văn phòng luật sư – Trung tâm y tếHướng Bắc hoặc hướng Đông
Công ty đóng tàu – Công ty kiểm toán – Công ty bảo hiểmHướng Đông Bắc hoặc Đông Nam
Ngân hàng – Công ty kiến trúc xây dựng – Công ty thương mạiHướng Bắc hoặc Đông
Cửa hàng buôn bán – Khách sạnHướng Bắc hoặc Đông Nam

Bảng biểu này của nhà phong thủy lập ra theo nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Trên thực tế, sự hưng suy của cửa hàng được quyết định bởi khách hàng, khách hàng là tài nguyên của cửa hàng, khách hàng đầy cửa thì cửa hàng sẽ hưng vượng phát đạt, ngược lại, cửa hàng sẽ phải đóng cửa. Cho nên, hưởng của cửa được quyết định đ khách hàng, khách hàng ở đâu thì cửa hàng sẽ mở ở đó. Nếu như một mực dựa vào phong thủy, thì rất có khả năng rơi vào tình trạng khách hàng ở hướng Nam, nhưng lại mở hướng cửa ở phía Bắc, cứ như vậy không phải bị người khác coi là ngốc nghếch thì cũng bị người đời coi là kẻ bất tài vô dụng mà thôi.

Hướng mở cửa còn có môi quan hệ rất lớn với việc lựa chọn địa điểm của cửa hàng, nếu như lựa chọn cửa hàng là tọa hướng Nam, hoặc là tọa Tây hướng Đông, mà nếu như điểm tụ hội của khách hàng cũng chính là ở hướng tọa của cửa hàng, như vậy của chỉ có thể là hướng Bắc và hướng Đông. Nếu như là như vậy, thì cửa hàng lại phạm vào điều đại kỵ là cửa không nên mở theo hướng Bắc, và hướng Đông, vào mùa hè cửa hàng sẽ bị ánh nắng chiếu gay gắt, vào mùa đông thì bị lạnh bởi gió Bắc. Trước tình trạng này thì có thể vận dụng định luật tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành để giải quyết. Vào mùa hè khi ánh nắng chiếu gay gắt thì dùng âm khắc, vào mùa đông khi gió Bắc thổi thì dùng dương khắc. 

Nếu như là kinh doanh khách sạn, trong mùa hè ngoài việc trước cửa khách sạn treo thêm một tấm màn che ánh nắng ra, còn có thể đặt ở tiền sảnh của khách sạn một bể cá vàng to và bầy một số’ chậu cảnh. Be cá vàng thuộc thủy, chậu cảnh thuộc Mộc, đều có tác dụng làm giảm khí nóng trong phòng. Mà trong ngày nóng nực mọi người nhìn thay nước mát lạnh trong bể, trong đó lại có cá vàng vây sinh khí tràn đầy thì sẽ có được cảm giác mới mẻ tươi mát.

Nếu như cửa hàng có tầng lầu, mà tầng 2 dùng làm văn phòng. Cửa hướng về khách hàng, những tạp âm đến từ phía trước có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phòng làm việc trên tầng 2. Để tránh sự ảnh hưởng này, thì không được thiết kế cầu thang đối diện thẳng với cửa chính. Theo cách nói của phong thúy, cửa cầu thang của tầng trên đồi diện thẳng với cửa chính, sát khí tụ hội ở cửa chính (tạp âm) sẽ trực tiếp đi lên tầng 2 theo đường cầu thang. Phương pháp hóa giải lý tưởng là cầu thang nên bố trí đặt ở hai bên, cửa cầu thang tránh mở thẳng cửa chính, nếu như không thể thay đổi được thì tốt nhất nên đặt ở giữa cầu thang và cửa chính một bức bình phong, làm tầng ngăn cách tạp âm.

Trên phố thường thấy một số cửa hàng cải tạo căn nhà vốn là nhà ở trước đây thành cửa hàng. Những cửa hàng này trước đây đa số dùng làm nhà ở, bên trên cửa chính thường không có mái hiên che mưa che nắng nhô ra ngoài. Cửa tuy mơ về hướng khách hàng, nhưng không có lợi cho việc ra vào của khách hàng. Những cửa hàng kiểu này nên lắp mái hiên che mưa nắng bên trên cửa chính, có mái hiên che nắng che mưa này, vào mùa hè có thể tránh được nắng chiếu gay gắt, còn có thể làm nơi dừng chân cho khách hàng trước cửa hàng. Vào mùa mưa, lại có thế tránh cho cửa hàng không bị nước mưa hắt vào, cũng có thể làm nơi trú mưa cho khách hàng. Nếu như trước cửa hàng không có mái hiên che chắn, dưới ánh nắng gay gắt, khí nóng ập tới, khách hàng không chịu đựng được tất sẽ bỏ đi; dưới trời mưa, không khí ẩm phả vào người, khách hàng không có chỗ đứng đương nhiên sẽ không đến.

2.4. Cửa tránh vật không may mắn

Từ phương diện vệ sinh tâm lý và vệ sinh môi trường, hướng mở cửa còn phải tránh đối diện thẳng với một số vật kiến trúc mà trong phong thủy cho là không cát tường, không may mắn.

Kiến trúc không may mắn được nói đến trong phong thủy chủ yếu là chỉ một số loại như ống khói, nhà vệ sinh, chuồng trâu tầu ngựa, bệnh viện… những kiến trúc này dễ khiến cho tâm lý con người luôn cảm thấy khó chịu. Những kiến trúc này hoặc là khói đen cuồn cuộn, hoặc là xú khí ngạt thơ. Những luồng khí do các kiến trúc không may mắn này mang lại trong phong thủy coi là khí hung.

Nếu như hướng cửa mở đúng tháng những kiến trúc không may mắn này thì những khí hung này cuồn cuộn bay vào, nếu như kinh doanh ăn uống, khách sạn, tất nhiên là thực khách rất ít, khách du lịch thưa thốt, vì không ai muốn bỏ tiền đến một nơi để ngửi mùi xú uế, hoặc đến nghe tiếng khóc, đối với người kinh doanh mà nói, thường ở trong môi trường như vậy cũng sẽ gây nhiễu loạn tinh thần, tâm khí không thông, nghiêm trọng hơn còn có thể bị nhiễm bệnh tật, kinh doanh thất bại.

Đương nhiên, khi chọn địa điểm mở cửa hàng nên tránh có những kiến trúc phạm hung, nhưng vì một lý do nào đó mà thiết kế cửa hàng ở nơi có những kiến trúc không may mắn. Khi mở cửa hàng thì nhất định phải tránh thẳng hướng những loại không may mắn này, nếu không thể tránh được thì hóa giải bằng cách đặt sau cửa chính một tấm bình phong, đê ngăn cách cản trở các loại sát khí.

Phong thủy coi trọng vấn đề hướng mở cửa của Dương trạch phải tránh những vật không may mắn, nhưng còn một ý nghĩa thiết thực khác là nhấn mạnh đến vấn đề môi trường sinh sống và làm việc của con người phải trong lành. Trong môi trường tôi thì tinh thần làm việc của con người luôn vui vẻ, phát huy trí lực tốt, tỷ lệ thành công của công việc đạt kết quả cao nhất.

3. Lời kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn chọn hướng cửa chính trong kinh doanh, nhà hàng cực đơn giản. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè, người thân nhé!

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 1900.3333 hoặc Zalo: 0855.100000. Nhanh tay cài đặt ứng dụng phù hợp về điện thoại của mình tại đây: