Mệnh Mộc sinh năm nào? Năm 2023 có tốt để sinh con?

Mỗi một hành lại bao gồm nhiều nạp âm tương ứng với những năm sinh, thể hiện đặc điểm tính cách và ý nghĩa khác nhau. Nạp âm của ngũ hành Mộc gồm 6 đại diện Bình Địa Mộc, Đố...
  -  
 
1900.3333