Cúng Phật, thần linh, ông bà tổ tiên, chúng sinh đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của nhiều gia đình Việt trong ngày Rằm tháng 7. Sau đây là tổng hợp đầy đủ các bài cúng Rằm tháng 7 mà bạn có thể tham khảo. 

1. Văn cúng Phật Rằm tháng 7

Lễ cúng Phật Rằm tháng 7 cũng tức là lễ Vu Lan báo hiếu thường được những chư tăng và phật tử tiến hành tại nhà hoặc ở chùa chiền. Ngoài dâng mâm lễ chay thanh tịnh, các gia đình còn chuẩn bị cả văn khấn cúng Phật Rằm tháng 7.

Dưới đây là gợi ý về bài cúng Phật Rằm tháng 7 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

văn cúng phật rằm tháng 7
Mâm lễ chay cúng Phật Rằm tháng 7

2. Bài cúng rằm tháng 7 ông Địa

Ông Địa hay còn gọi là Thổ Địa, Thổ Thần hay Thổ Công, là một vị thần linh chuyên cai quản đất đai và định đoạt họa phúc cho gia đình sống tại mảnh đất đó. Người dân Việt nhằm gia đạo bình an, hạnh phúc, may mắn cũng như yên ấm trong tháng cô hồn thường sẽ làm lễ cúng Thổ Địa Rằm tháng 7.

Dưới đây là gợi ý về bài cúng Rằm tháng 7 ông Địa theo văn khấn cổ truyền Việt Nam:

Nước CHXHCN Việt Nam, năm… (tên gọi của năm theo âm lịch) ngày 15 tháng 7 âm lịch.

Nay tín chủ là…(họ tên người khấn), quê xã… huyện… tỉnh…, ngụ tại… cùng toàn thể gia đình cúi đầu trăm bái.

Kính cẩn dâng trầu rượu, trà nước, vàng bạc, đèn nhang,, hoa quả, cùng mọi phẩm vật.

Cung mời:

Đức bản gia Thổ công tại vị ở trước

Đức Thổ địa thần kỳ tại vị ở trước

Đức Thành hoàng Bản cảnh tại vị ở trước.

Xin chư thần giáng làm chứng cho lòng thành, phù hộ cho cả gia chủ, từ già đến trẻ, từ đầu năm đến cuối năm được hưởng phúc bình an, không tai nạn, không hạn, không ách, đắc tài, sai lộc, vạn sự hanh thông.

Thượng hưởng.

bài cúng rằm tháng 7 ông địa
Lễ cúng ông Địa Rằm tháng 7

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bài cúng Rằm tháng 7 ông Địa theo cuốn Tập tục và nghi lễ dâng hương do Hòa thượng Thích Thanh Tứ hiệu đính như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

–    Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

–    Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm…………………….

Tín chủ con là………………………………………………

Ngụ tại………………………………………………………..

Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát; Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần; Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương; Ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa; Ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, Thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đến báo. Do vậy, kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình, người người mạnh khỏe, già trẻ bình an hướng về chính đạo. Lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long. Cứu giải thoát oan khiên thưa trước, lại cúng chiếu đế để tìm điều tốt đẹp cho đời sau.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

3. Bài cúng tổ tiên Rằm tháng 7

Cúng tổ tiên là một lễ không thể thiếu trong ngày Rằm tháng 7. Nghi thức này vừa thể sự thành kính, biết ơn đối với sự hy sinh của ông bà tổ tiên mà còn là dịp dạy con cháu ghi nhớ cội nguồn. Ngoài ra, lễ cúng gia tiên Rằm tháng 7 vừa để “mời” ông bà tổ tiên về đoàn tụ với con cái vừa nhằm cầu mong người thân đã khuất của mình ở thế giới bên kia “cơm no áo ấm”, sớm ngày chuyển kiếp.

Dưới đây là văn khấn tổ tiên Rằm tháng 7 theo văn khấn cổ truyền mà bạn có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ … và chư vị hương linh.

Hôm nay là rằm tháng bảy năm ….

Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vi vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa.

Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ … (Nguyễn, Lê, Trần …)

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

bài cúng rằm tháng 7 ông địa
Mâm cỗ cúng tổ tiên Rằm tháng 7

4. Bài cúng chúng sinh Rằm tháng 7

Ngoài cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, nhà nhà còn chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 làm phúc cho các cô hồn lang thang, không người thờ phụng, không mồ mả, chịu nhiều oan trái,… Đây còn gọi là lễ xá tội vong nhân. Bạn có thể sử dụng bài cúng chúng sinh Rằm tháng 7 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam như sau:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương,

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đâu

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:………………………….

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

>>> Tham khảo thêm:Cúng chúng sinh Rằm tháng 7 cần chuẩn bị những gì?

5. Bài cúng phóng sinh Rằm tháng 7

Phóng sinh là một nghi thức khá phổ biến trong ngày Rằm tháng 7. Theo các chư tăng Phật tử, việc phóng sinh nên tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình, không ép buộc số lượng con vật nhiều hay ít. Nghi thức này nên diễn ra tự nhiên. Theo đó, những con vật dùng để phóng sinh có thể là chim, cua, cá, ốc, lươn, tôm, rùa,… Đồng thời, tuyệt đối không phóng sinh rắn độc, rùa tai đỏ vì đây là những loài vật sinh sản rất nhanh và gây phá hủy môi trường nước.

Ngoài chuẩn bị con vật phóng sinh thì việc học thuộc lòng bài cúng phóng sinh Rằm tháng 7 cũng rất quan trọng.

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

bài cúng phóng sinh Rằm tháng 7

Trên đây là những tổng hợp “tất tần tật” các bài văn khấn Rằm tháng 7 cúng Phật, ông Địa, tổ tiên, chúng sinh và phóng sinh mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn giải đáp thêm nhiều vấn đề khác thì hãy truy cập chuyên mục Phong tục Việt Nam. Hoặc bạn có thể cài đặt ứng dụng điện thoại Thăng Long Đạo Quán để được cố vấn trực tiếp từ các chuyên gia phong thủy.

Ngoài ra khi tải ứng dụng bạn sẽ có cơ hội sử dụng miễn phí các công cụ tra cứu (xem Bát tự, Tử vi, xem phong thủy nhà cửa,…). Nhanh tay cài đặt ứng dụng Thăng Long Đạo Quán phù hợp tại đây: