Đền Ông Hoàng Bảy là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng và không còn xa lạ với người dân Việt Nam, đặc biệt là người miền Bắc. Tuy nhiên nếu lần đầu tiên đến lễ đền Ông Hoàng Bảy chưa biết cách sắm lễ thế nào, chưa biết bài văn khấn đền Ông Hoàng Bảy ra sao thì hãy tham khảo ngay bài viết tổng hợp dưới đây của Thăng Long Đạo Quán nhé!

1. Vài nét về đền Ông Hoàng Bảy

Đền Ông Hoàng Bảy (còn có tên gọi khác là đền Bảo Hà) được xây dựng trên ngọn núi Cấm, xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai. Đây là ngôi đền cực linh thiêng và được hàng trăm nghìn lượt chiêm bái, du lịch mỗi năm.

Ngôi đền này thờ ông Hoàng Bảy – con của Đức Vua Cha, ông bị giáng xuống trần gian làm con trai của một gia tộc họ Nguyễn. Ông có công lớn trong trận chiến với Trung Quốc nên được xây dựng đền để ghi nhớ công lao.

văn khấn đền ông hoàng bảy
Quang cảnh đền văn khấn đền Ông Hoàng Bảy

Lễ đền Ông Hoàng Bảy được diễn ra vào các thời điểm trong năm sau:

 • Lễ thượng nguyên: diễn ra vào rằm tháng giêng
 • Lễ tiệc quan tuần tranh: diễn ra vào 25/5 âm lịch
 • Lễ giỗ Ông Hoàng Bảy: diễn ra vào 17/7 âm lịch (lễ chính)
 • Lễ tết muộn vào ngày Tất Niên

2. Sắm lễ khi đến đền Ông Hoàng Bảy

Tùy vào điều kiện của bạn thì sẽ có cách chuẩn bị lễ vật khác nhau khi đến đền Bắc Hà. Tuy nhiên dưới đây là các lễ vật cơ bản cần có:

 • Nhang đèn thờ
 • Bánh kẹo
 • Chè
 • Rượu
 • Thuốc
 • Hoa quả
 • Sớ

Lễ vật cúng Ông Hoàng Bảy không cần quá cầu kỳ, chủ yếu là lòng thành tâm của người chiêm bái.

Xem thêm: Văn khấn đền Kiếp Bạc 

3. Văn khấn đền Ông Hoàng Bảy

3.1. Văn khấn nôm đền Ông Hoàng Bảy

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương,

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân,

Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé

Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên, Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…(Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

văn khấn đền ông hoàng bảy
Chi tiết văn khấn đền Ông Hoàng Bảy

3.2. Văn khấn đền Ông Hoàng Bảy ngắn gọn

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: Thánh Hoàng Bảy tối linh

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay là ngày…., Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe – không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cúng Phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài dang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ …( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật!

Nam mô a Di Đà Phật! 

Xem thêm: Văn khấn đền cô Tân An Bảo Hà

4. Lưu ý khi đến đền Ông Hoàng Bảy

Ngoài tìm văn khấn đền Ông Hoàng Bảy đúng, đủ và chuẩn thì cần chú ý những gì.

văn khấn đền ông hoàng bảy

Dưới đây là một số lưu ý khi đến lễ đền Ông Hoàng Bảy các bạn không thể bỏ qua:

 • Đi đến nơi về đến chốn, không rẽ ngang rẽ dọc khi đến lễ đến
 • Đi nhẹ nói khẽ, tắt điện thoại khi vào lễ
 • Ăn mặc nghiêm chỉnh, không hở hang
 • Đồ lễ cần tươi ngon, không được ham đồ rẻ tiền
 • Hương cháy ⅔ mới được hạ lễ
 • Không đặt tiền lẻ bừa bãi khi đi lễ
 • Đi lễ với lòng thành tâm, không được mưu cầu vụ lợi tham lam…

5. Công cụ tư vấn làm gì theo phong thủy

Trong cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi những sự lựa chọn. Cũng như có những sự kiện đến mà ta không lường trước được. Chính vì thế mà khi biết được hôm nay nên làm gì, làm như thế nào sẽ giúp gia chủ có sự cân bằng về mệnh, tránh hung đón cát. Từ đó, tự bản thân biết được hôm nay là ngày tốt hay xấu và đưa ra lời khuyên đúng đắn cho ngày hôm đó. Đi đền chùa cũng là một trong những việc này. Công cụ của chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn được cá nhân hóa chính xác tới bạn.

 • Bước 1: Truy cập Thăng Long Đạo Quán
 • Bước 2: Chọn mục Bát Tự rồi tiếp đến Nên Làm Gì Theo Phong Thủy
 • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và xem kết quả trả về

6. Lời kết

Trên đây là bài viết tổng hợp các bài văn khấn đền Ông Hoàng Bảy đầy đủ, chi tiết nhất. Mỗi đền, chùa sẽ có một cách chuẩn bị khác nhau, bạn chỉ cần đến với lòng thành tâm của mình thì chắc chắn vạn sự mong muốn sẽ thành hiện thực. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè người thân nhé!

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới mỗi bài viết hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 1900.3333 để được đội ngũ chuyên gia của Thăng Long Đạo Quán giải đáp nhé!

Các bài viết khác cùng chủ đề: