Bà Chúa Kho là ai? Văn khấn đền Bà Chúa Kho và cần sắm lễ gì khi đến đây? Nếu tín chủ đang có dự định đến vãn cảnh và cầu lễ tại Đền Bà Chúa Kho mà chưa biết nên khấn như thế nào. Vậy đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Thăng Long Đạo Quán. Vì chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ các bài văn khấn đền Bà Chúa Kho.

1. Bà Chúa Kho là ai?

Bà Chúa Kho có tên thật là Lý Thị Châu, tục gọi là Châu Nương (chưa rõ năm sinh, năm mất). 

Tương truyền, Bà Chúa Kho là người phụ nữ quê làng Quả Cảm, nhan sắc tuyệt trần, lại khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng Quốc gia trong và sau chiến thắng Như Nguyệt (1076) do Lý Thường Kiệt lãnh đạo. Bà còn có công chiêu dân, lập ấp ở vùng Quả Cảm, Cô Mễ, Thượng Ðồng, giúp người dân khai khẩn đất đai nông nghiệp.

Sau này Bà trở thành Hoàng hậu dưới triều Lý, giúp nhà vua trong việc kinh bang đất nước, giữ gìn kho lương. Bà bị giặc sát hại trong lúc phát lương cứu đỡ dân làng. Cảm kích tấm lòng bao dung của Bà, nhà vua đã phong Bà là Phúc Thần. Nhân dân Cổ Mễ nhớ ơn và lập Đền Bà Chúa Kho tại vị trí kho lương cũ trên Núi Kho.

Bà Chúa Kho
Bà Chúa Kho

Đền Bà Chúa Kho ở đâu? 

Đền Bà Chúa Kho nằm trên lưng chừng núi Kho thuộc thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngoài ra, đền Bà Chúa Kho là một di tích lịch sử quan trọng nằm trong quần thể di tích của khu Cổ Mễ bao gồm: Đình – Chùa – Đền. Năm 1989, đền Bà Chúa Kho được Nhà nước công nhận là di tích văn hoá cấp Quốc gia. Và từ đó cho đến nay, ngôi đền này càng thu hút được nhiều khách thập phương đến đây cúng bái.

2. Văn khấn đền Bà Chúa Kho

Những người đến đây cầu đa số là các thương nhân, buôn bán kinh doanh, khi đến đền Bà Chúa Kho có thể cầu tài lộc, vay tiền làm ăn,….

Văn Khấn đền bà Chúa Kho được chia làm 3 ban chính: 

 • Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.
 • Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).
 • Bát bộ Sơn Trang

Xem thêm về: Phủ Tây Hồ thờ ai?

2.1. Bài văn khấn đền Bà Chúa Kho Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan

Nam mô A di đà Phật (3 lần)!

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật bà Quan Âm Bồ Tát.

Con lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Con lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con lạy Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con lạy Thánh bạch xà thân linh.

Hương tử con tên là: (người đi lễ) đồng gia quyến đẳng.

Nam nữ tử tôn trú quán tại địa chỉ:

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……… Về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP.

Bắc Ninh thành tâm kính dâng tờ vàng cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

Cầu xin Hội đồng các Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đồng bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)!

2.2. Bài văn khấn Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính):

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ quốc mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh.

Con lạy Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Địa Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thánh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP.Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm ………….

Hương tử con là:……………………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tam tòa đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

2.3. Bài văn khấn đền Bà Chúa Kho ban Bát bộ Sơn Trang:

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Châu Đệ Nhất Thượng Thiên

Châu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Châu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con lạy ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm ………….

Hương tử con là:…………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tứ phủ Chầu Bà phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Xem thêm về: Những lưu ý khi đi Chùa Ông Thất Phủ Cổ Miếu

3. Cách dâng lễ tại đền Bà Chúa Kho

Lễ xin lộc Bà Chúa Kho
Lễ xin lộc Bà Chúa Kho

Đồ lễ khi đến đền là tuỳ tâm của mỗi tín chủ. Tuy nhiên cũng nên chuẩn bị lễ làm sao để tỏ lòng thành tâm của mình, lễ không nên quá sơ sài. 

Lê mặn: Tín chủ có thể mua đồ chay dưới dạng hình thịt gà hoặc heo, hoặc dùng đồ mặn như thịt heo, gà,…

Lễ chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản,… Phần lễ chay dùng để dâng ban Thánh Mẫu.

Lễ đồ sống: Trong mọi trường hợp không được dâng thức ăn sống (trứng, gạo, muối, thịt).Tại các ban quan Ngũ hổ, Bạch xà, Thanh xà ở hạ ban Công Đồng Tứ Phủ.

Cỗ Sơn trang: Đặc trưng món chay Việt Nam. Lưu ý không được dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh,…

Lễ ban thờ Cô, thờ Cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa,… Ngoài ra có thể chuẩn bị gương, lược,. … Hàng mã này mô phỏng đồ chơi  người ta hay làm cho trẻ em. Những lễ vật này nhỏ, được làm cẩn thận và đóng gói trong những chiếc túi đẹp.

Lễ thần Thành Hoàng, Thư Điền: Phải cúng đồ chay mới có phúc và những lời cầu nguyện mới được linh ứng.

4. Cách hạ lễ tại đền Bà Chúa Kho

Sau khi dâng lễ và khấn tại các bàn thờ, bạn phải đợi một tuần hương rồi sau đó mới hạ lễ. Trong khi đó, người dân có thể viếng thăm phong cảnh trong nơi thờ tự. Thắp hương xong, bạn lạy 3 lạy ở mỗi bàn thờ, sau đó có thể hạ sớ và hóa vàng. Sau khi hóa xong, người ta làm lễ từ ban ngoài vào đến ban chính. Đặc biệt, lễ vật trên bàn thờ Cô, thờ Cậu như gương, lược… nên để trên bàn thờ chứ không được mang về.

Xem thêm bài viết: Lưu ý khi đi lễ chùa Khai Nguyên Sơn Tây 

5. Hội đền Bà Chúa Kho ngày nào?

Theo tục truyền hàng năm, người dân nơi đây lấy ngày 14 tháng Giêng là ngày lễ hội đền Bà Chúa Kho nhằm tưởng nhớ đến những công lao to lớn của bà. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, ngay từ những ngày đầu năm mới và kéo dài trong cả tháng giêng, nơi đây rất đông người dân, du khách về xin lộc.

Khách thập phương nườm nượm đến xin lộc Bà Chúa Kho
Khách thập phương nườm nượm đến xin lộc Bà Chúa Kho

6. Một số lưu ý cho tín chủ khi đến đền Bà Chúa Kho

 • Lễ vật chuẩn bị đầy đủ để thể hiện lòng thành kính
 • Trên mâm lễ, ngoài lễ, lạt còn có sớ giải hạn, sớ cầu lộc… Viết sớ đi lễ đền Bà Chúa Kho cần phải chính xác, không sai lệch và thật chi tiết trên sớ (tên, địa chỉ, việc muốn cầu…)
 • Hoa tươi bạn nên dùng là hoa cúc và không cần cắm vào lọ, mà đặt ngay trên mâm lễ
 • Những vật lễ phải đặt đúng nơi, đúng chỗ theo quy định
 • Chỉ ban Tứ Phủ Công Đồng có thể dùng lễ mặn, còn lại chỉ nên đặt lễ chay và lễ tiền vàng
 • Có thể mua lễ tại nhà mang lên, nếu mua cửa hàng gần đền nên thỏa thuận giá cả trước khi mua
 • Tiền thật nên để ở hòm công đức
 • Không nên nhờ người khấn hộ
 • Đã khấn vái những gì khi làm lễ thì phải thực hiện lời hứa chính xác nhất, tránh thất hứa với Bà Chúa
 • Trang phục đến đền phải nhã nhặn, lịch sự, gọn gàng, không hở hang, màu sắc trang nhã tránh sặc sỡ
 • Hạn chế mang giày cao gót và nên đi giày dép lịch sự, gọn gàng
 • Không nói tục chửi bậy hay có hành vi xằng bậy khi ở trong đền

Xem thêm bài viết: Kinh nghiệm đi chùa Hà cầu duyên linh ứng 100%

7. LỜI KẾT

Mong rằng những chia sẻ trên của Thăng Long Đạo Quán, đã giúp các tín chủ có thêm tư liệu về văn khấn đền Bà Chúa Kho và những lưu ý cần thiết khi đến thăm ngôi đền này.

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 1900.3333 hoặc Zalo: 0855.100000

Kính chúc Bách gia luôn hạnh phúc, nhiều sức khoẻ, tài lộc!

Nhanh tay cài đặt Thăng Long Đạo Quán về điện thoại của mình để cập nhật tin tức về phong tục, Tử vi, Phong thuỷ, ngày tốt xấu,… mỗi ngày.

Xem thêm về: Văn khấn đền Trình chùa Hương