Văn khấn Miếu như thế nào mới là đúng và đầy đủ? Việc tìm cho mình một bài văn khấn tại Miếu phù hợp là tỏ rõ sự tôn kính của gia chủ với các bậc Thánh Thần. Chính vì vậy mời quý bạn đọc hãy cùng Thăng Long Đạo Quán đi tìm bài văn khấn Miếu đầy đủ, nhất tâm nhất.

1. Miếu là gì?

Miếu thờ là một khái niệm quen thuộc đối với mỗi làng quê Việt Nam. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, Miếu là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam đã có từ rất lâu đời, mỗi miếu thường được xây dựng để thờ cúng một vị thánh thần nhất định và có những ngày cúng vía riêng được tổ chức hàng năm và thập phương bá tánh đến hành hương, chiêm ngưỡng đông đảo, tấp nập.

văn khấn miếu

Những vị thần linh được thờ ở miếu rất đa dạng và được thể hiện ở tên gọi của miếu, tên gọi theo đối tượng được thờ thường mang tính tượng trưng. Miếu thường thờ các vị thần như: thần Hoàng Làng, miếu Thủy thần hay còn gọi là miếu Hà Bá, miếu sơn thần, miếu cô, miếu cậu… Miếu thờ thường được xây ở những nơi cao, sườn núi, bờ sông hoặc đầu làng, thường là những nơi yên tĩnh, thiêng liêng và là nơi yên nghỉ của các vị thánh thần. 

2. Văn khấn Miếu

Văn khấn Miếu là bài văn thường dùng đọc khi bái lễ tại các Miếu. Văn khấn này dành cho các gia chủ đến lễ tại các Miếu để tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu xin sự phù hộ từ các vị chư Thần, Thánh Đế mong các Ngài che chở, ban lộc.

2.1 Văn khấn Miếu ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..âm lịch

Tín chủ con là ……………………………………

Ngụ tại ………………………………………………

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………………(công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện.

Xem thêm: Miếu Ngũ Hành ở đâu

2.2. Văn khấn Thành Hoàng Làng

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

Hương tử con là:…………………………………………………………………………….. Tuổi………………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày…… tháng……năm…..(Âm lịch)

Hương tử con đến nơi (Đình hoặc Đền hoặc Miếu) thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản…

Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khoẻ dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

2.3. Văn khấn ban Công Đồng

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương

– Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

– Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu

– Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh

– Con lạy Tứ phủ Khâm sai

– Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh

– Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng

– Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô

– Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu

– Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.

– Con lạy quan Chầu gia.

Hương tử con là:…………………………………………………………….….Tuổi…………………..

Cùng đồng gia đại tiểu đẳng, nam nữ tử tôn

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………………………….….

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm………………(Âm lịch). Tín chủ con về Đền…………… thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Phục duy cẩn cáo!

văn khấn miếu
Miếu xuất hiện nhiều tại Việt Nam

2.4. Văn khấn Tam Tòa Thánh Mẫu

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vị chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng

– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền khung cao Thượng đế.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

– Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu.

– Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vị chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Hương tử con là:………………………………………………………………… Tuổi…………………

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày…… tháng.…..năm…….(Âm lịch)

Hương tử con đến nơi Điện (hoặc Phủ, hoặc Đền)………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia đạo chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

3. Lưu ý khi đi lễ tại Miếu

3.1. Cách sắm lễ

Cách sắm lễ dâng cúng tại Miếu tùy thuộc vào phong tục của từng vùng miền, gia chủ có thể dâng nhiều loại lễ như lễ chay, lễ mặn.. đi kèm các loại hương, hoa quả, oản,.. Cũng có những nơi người dân dâng lễ mặn như Gà, lợn, giò, chả, được nấu chín và bày biện cẩn thận.

văn khấn miếu
Lễ chay khi đi miếu

3.2. Trình tự tế lễ

Trước khi dâng lễ cúng Thành Hoàng gia chủ sẽ lễ thần thổ địa, thủ đền trước tiên, bước này gọi là “trình lễ”. Sau khi trình lễ, gia chủ mới tiến hành vào lễ tại các ban thờ.

Khi dâng lễ đến các ban gia chủ phải kính cẩn dùng hai tay dâng lễ vật, đặt cẩn trọng lên bàn thờ. Cần đặt lễ vật từ ban chính trở ra ban ngoài cùng. Chỉ thắp hương sau khi đã đặt xong tất cả lễ vật lên các ban. Khi làm lễ, cần phải lễ từ ban thờ chính đến ban ngoài cùng. Thường lễ ban cuối cùng là ban thờ cô thờ cậu.

Thứ tự khi thắp hương: 

– Thắp từ trong ra bên ngoài. Nhưng nếu có lư hương đồng giữa sân thì thắp ở đó trình báo trước rồi tiến vào bên trong các cung ban, ban chính lúc nào cũng phải thắp hương trước.

– Các ban thờ hai bên được thắp hương sau ban thờ chính

– Nên thắp hương theo những số lẻ như 1, 3, 5, 7 nén.

– Khi thắp hương hai tay chắp lại, đưa lên ngang trán vái ba vái rồi cắm hương bằng hai tay.

3.4. Cách hạ lễ, xin lộc

Sau khi gia chủ đã khấn, vái đầy đủ các cung ban chính xong phải chờ hết 1 tuần hương mới được hạ lễ. Trước khi hạ lễ thì đi 1 vòng qua các cung ban để vái tạ 1 lượt.

Khi hạ lễ, kim ngân vàng mã thì đem đi hóa tại lò, lưu ý hóa sớ trước rồi mới tới các đồ vàng mã khác. Hóa lễ của các ban chính trước rồi mới hóa tới các ban nhỏ, thường thì vàng mã ban cô, ban cậu hóa sau cùng.

Lộc trần hoa quả, bánh kẹo, rượu bia,… nên để dành ra 1 chút biếu lộc lại cho những vị thủ nhang của đền hoặc những người trông coi Miếu. 

Lưu ý: nếu cúng lễ đồ chơi cho ban cô, ban cậu thì dâng lại hết không mang gì về. Nếu có cúng trứng gạo muối thì khi hạ lễ xin lộc gia chủ cũng nên để lại.

Ngoài ra quý bách gia đừng quên tìm hiểu XEM NGÀY PHONG THỦY để chọn các ngày tốt đi đến viếng thăm các đình, đền chùa nhé.

4. Lời kết

Thông qua bài viết trên Thăng Long Đạo Quán hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về bài văn khấn Miếu. Ngoài ra bạn cũng có thể tải ứng dụng Thăng Long đạo quán về điện thoại di động của mình. Ứng dụng sẽ giúp bạn cập nhật, tìm hiểu thêm các kiến thức tâm linh hàng ngày. Chúc quý Anh Chị vạn sự hanh thông!

Các bài viết liên quan khác: