Hiện nay nhiều gia đình ngoài thực hiện lễ cúng tại gia, cúng chúng sinh ngoài trời thì còn thực hiện lễ cúng tại mộ. Văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ chi tiết và chính xác nhất như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Thăng Long Đạo Quán để nắm rõ hơn chi tiết nhé.

1. Văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ

Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam, văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ được cụ thể như sau:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang (tên)… quang giáng về đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình chúng con.

Đệ tử con tên là:…

Pháp danh:…

Hiện đang ở tại:… gia đình chúng con có phần mộ an táng tại nơi đây.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, chúng con hướng tới gia tiên tiền tổ, thân nhân quá vãng cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, nên chúng con sắm sửa vật thực lòng thành dâng lên hiến cúng.

Đệ tử con chân thật tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng (tu ở chùa nào thì đọc tên chùa đó), với sự chân thật nương tựa Tam Bảo, con xin được nương oai lực Tam Bảo, xin thỉnh mời các cụ gia tiên họ (Trần, Phạm…) và các vong linh (tên)… cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, được nương năng lực của Tam Bảo, mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình chúng con. Chúng con nhất tâm mời thỉnh.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông, 1 lễ)

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ
Văn khấn rằm tháng 7 tại mộ

>>Xem thêm: Tổng hợp các bài cúng Rằm tháng 7 bạn cần phải biết

2. Lưu ý khi thực hiện nghi lễ văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ

Gia chủ cần lưu ý khi thực hiên văn khấn rằm tháng 7 tại mộ:

  • Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.
  • Không sát mạng chúng sinh để cúng.
  • Có thể dùng hoặc không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.
  • Có thể cúng tại mộ trước vài ngày sau đó mới về cúng tại nhà.
văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ
Lưu ý khi thực hiện nghi lễ văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ

>>Xem thêm: Bài cúng Rằm tháng 7 ngoài trời

2.1. Sắm lễ

Thường phải chuẩn bị văn khấn rằm tháng 7 tại mộ, người ta sẽ chuẩn bị một lễ cúng thần linh; một lễ cúng vong linh của gia đình và thí thực cô hồn cùng một lễ.

  • Sắm lễ cúng thần linh: nến, hoa, quả, xôi, nước (số lượng tùy duyên).
  • Sắm cúng thí thực: nến, hoa, quả, xôi, nước, bánh kẹo, khoai, ngô… (số lượng tùy duyên).

2.2  Bài trí lễ

Gia đình có khu lăng mộ riêng: 

– Một lễ cúng vong linh và thí thực cô hồn chung. Lễ được cúng tại vị trí đẹp được gia đình chọn sẵn trong khu lăng mộ.

– Lễ cúng thần linh:

  • Trường hợp khu lăng mộ của gia đình có đặt bát hương thờ thần linh: bày lễ cúng thần linh tại khu lăng mộ.
  • Trường hợp khu lăng mộ gia tộc không đặt bát hương thờ thần linh: có thể lựa chọn ví trí đẹp để cúng thần linh tại khu lăng mộ.

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ

Gia đình có mộ rải rác tại khu nghĩa trang:

– Sắm một lễ cúng vong linh, thí thực.

Địa điểm bày lễ cúng: tùy gia đình chọn tại một ngôi mộ.

– Lễ cúng thần linh:

  • Nếu nghĩa trang có đền thờ thần linh thì gia chủ có thể đặt lễ cúng ngay tại đến thờ đó.
  • Nếu nghĩa trang không có đền thờ thần linh, thì gia chủ có thể đặt lễ cúng thần linh cùng địa điểm đã chọn trong khu vực nghĩa trang. Sau đó đến các ngôi mộ khác thắp hương khấn mời vong linh về vị trí ngôi mộ đã chọn.

>>Xem thêm: Bài cúng rằm tháng 7 tại cơ quan đầy đủ nhất

Văn khấn rằm tháng 7 ngoài mộ cho thần linh ở đây như sau:

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô A Di Đà Phật! Con xin chư Phật gia hộ cho con thực hành hạnh hiếu thỉnh mời vong linh.

Con xin kính thỉnh vong linh (Cụ,… tên…) mất ngày… tháng… năm…, con tên là… ở tại… là (con…) của (cụ…), nhân tiết tháng Bảy – Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, gia đình chúng con thiết lễ lòng thành, kính thỉnh vong linh cụ lai đáo về tại phần mộ của (Đọc tên ngôi mộ đã chọn)…, để con cháu chúng con thiết lễ cúng dường vật thực và tác lễ bố thí vật thực cho các vong linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này, phần phúc đó xin hồi hướng đáp đền ơn đức tiên tổ.

Con xin kính thỉnh vong linh hương hồn (cụ…) hoan hỷ.

Con thành tâm kính thỉnh.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).”

Trên đây là một số thông tin về cúng rằm tháng 7 ngoài mộ. Chúc gia chủ có lễ cúng đầy đủ, có một tháng bình an, nhiều may mắn. Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về tháng Cô hồn nói riêng và phong thủy nói chung, tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quáncủa chúng tôi tại đây!