Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát, được truyền tụng rằng có thể tẩy trừ phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh. Nếu bạn quan tâm, hãy đọc ngay bài viết Cách trì chú đại bi tại nhà dưới đây của Thăng Long Đạo Quán để biết thêm nhé.

1. Ý nghĩa của chú đại bi 

1.1. Sơ lược về bài chú

Chú đại bi có gắn liền với sự tích về Quan Thế Âm Bồ Tát. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni viết rằng bài chú này Quan Âm đọc trước một cuộc Hội kiến của các Phật, bồ tát, các thần và vương.

cach-tri-chu-dai-bi-tai-nha
Niệm chú tại đâu cũng đều thật thành tâm

Cũng như câu Om Mani Padme Hum phổ biến trong Phật Giáo đến tận bây giờ, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quan Thế Âm ở Đông Á. Người theo đạo Phật thường niệm bài chú này với mục đích tự bảo vệ bản thân khỏi tà niệm. Hoặc để làm thanh tịnh, quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn.

1.2. Nội dung bài chú đại bi

Lưu ý: Đọc thành tâm từng câu riêng biệt trong bài chú, tránh đọc liền mạch. 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ Đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa). Na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. 

Án A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A Ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ. Ta bà ha.

 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha

Án. Tất điện đô. Mạn đà ra.

Bạt đà gia. Ta bà ha. (3 lần)

2. Cách trì chú đại bi tại nhà 

Cách tiến hành bước trì chú đại tại nhà gồm 5 bước. Ba phương pháp đọc sẽ là: Đọc rõ thành tiếng; Đọc nhép miệng, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được; Đọc thầm trong tâm. 

cach-tri-chu-dai-bi-tai-nha

Trong khi niệm chú cần giữ được tâm thanh tịnh và thành kính để đạt tác dụng lớn. 

Nếu cảm thấy tâm an lạc, không phiền não và mang lại cảm giác thư thái, tĩnh định thì lúc đó chính là hiệu quả của chú đại bi. Chú đại bi cũng là một trong những thần chú trừ tà manổi tiếng trong Phật giáo, hãy tham khảo thêm bài viết về chủ đề này của chúng tôi. 

2.1. Phát nguyện: 

Chắp tay nghiêm trang và phát nguyện tụng chú như sau: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(03 lần). Nay con vì khắp pháp giới chúng sanh, vì linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con và hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay mà trì tụng chú Đại Bi. Con cầu nguyện Bồ Tát từ bi phóng quang, gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (03 lần).”

Tiếp tục đọc bài kệ phát nguyện của Đức Quan Âm sau đó. 

2.2. Đọc danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát

Kiên trì thành tâm chắp tay đọc niệm khoảng 30 lần Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

2.3. Danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật.

Tiếp tục chắp tay niệm: Nam mô A Di Đà Phật trong khoảng 30 lần 

Sai đó Tụng: Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát lặp lại 3 lần

2.4. Kiết Tam Muội Ấn:

Cách thức là: Tay trái đặt dưới tay phải, các ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Sau đó tụng ít nhất 5 biến chú bản chuẩn ở trên (từ câu Thiên thủ, thiên nhãn).

Xem thêm: Cách trì chú dược sư vào nước

2.5. Hồi hướng công đức

Sau khi đã tụng bao nhiêu biến chú ấy rồi, bạn cần hồi hướng công đức để viên mãn thời khóa, bằng cách chắp tay đọc như sau: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (03 lần). Con nguyện hồi hướng công đức tụng chú Đại Bi này cho Pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; và cho hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Nguyện cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (03 lần).”

3. Trì chú tại gia cần lưu ý những gì? 

  • Cần đọc tối thiểu là 5 biến chú theo lời kinh Phật dạy. Nên học thuộc lòng để tụng là tốt nhất. Bởi thuộc lòng mà tụng thì tâm dễ chuyên nhất, ít vọng niệm.
  • Cần vệ sinh thân thể trước khi đọc chú, đồng thời y phục cần gọn gàng và sạch sẽ. Nên ăn chay trong thời gian niệm chú, tu tập để sớm có được thành tựu. 
  • Trong nhà nếu chật hẹp không có bàn thờ Phật có thể bạn ngoảnh mặt sang hướng Tây mà trì tụng. Nơi tụng chú cần sạch sẽ. 
  • Tập trung tâm trí khi tụng là quan trọng nhất. Không nên chấp niệm những thứ diễn ra ở xung quanh. 
  • Nên Tụng chú Đại Bi bằng tiếng Việt là tốt nhất, có lợi cho kẻ niệm và cho các chúng sanh trong cõi vô hình. 

4. Lời kết 

Trên đây là cách trì chú đại bi tại nhà mà Thăng Long Đạo Quán đã tổng hợp cho quý vị. Chúc những ai là phật tử sẽ luôn kiên trì hướng Phật, tu tập để sớm đạt được thành tựu mong muốn. 

Các bài viết cùng chủ đề từ TLĐQ: