Phóng sinh là việc làm thiện lành để tu tâm tích đức cho mỗi con người. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về việc phóng sinh phải làm như thế nào cho đúng? Văn khấn phóng sinh như thế nào cho chuẩn và có sự khác biệt gì giữa những bài văn khấn phóng sinh các dịp. Đừng lo lắng, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết tổng hợp dưới đây của Thăng Long Đạo Quán! Mời các bạn cùng đón đọc!

1. Phóng sinh là gì?

Phóng sinh (hay còn gọi là phóng sanh, tiếng anh là Tsethar) là nghi lễ truyền thống trong Phật Giáo. Đây là nghi lễ cứu độ, thả tự do cho những loài vật bị giam cầm hoặc chuẩn bị cướp đi mạng sống. Hiểu một cách đơn giản là khi bạn gặp một con vật bị nạn, bạn ra tay cứu thoát nó hoặc gặp một loài vật sắp bị giết thì bạn bỏ tiền ra mua chuộc mạng sống của nó, về cơ bản đều là trao cho chúng một mạng sống mới, cho chúng một cơ hội để tiếp tục sống cuộc đời của mình.

văn khấn phóng sinh
Bài văn khấn phóng sinh cho các dịp cần

Việc phóng sinh là tùy ở duyên và tùy ở cái tâm của mỗi người, không ai giống ai, không bắt buộc phải là loài vật nào mới được phóng sinh. Trong lúc phóng sinh các bạn nên đọc văn khấn phóng sinh để giữ được sự bình yên trong tâm hồn cũng như niệm Phật độ trì cho loài vật đã được bạn phóng sinh.

2. Ý nghĩa của nghi thức phóng sinh

Theo quan niệm của Phật Giáo, việc phóng sinh là cứu mạng một loài vật nào đó và troa cho chúng thêm cơ hội sống. Chuyện phóng sinh thể hiện được tâm tính hướng thiện, tốt lành của người thực hiện nghi thức này.

văn khấn phóng sinh
Phóng sinh mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống lẫn tôn giáo

Trong Đạo Phật, nghi thức phóng sinh là một hình thức để tu tập. Nói về nghĩa bóng, phóng sinh là hình thức giải tỏa những tâm không trong sáng, chỉ suốt ngày đố kỵ, tham lam, chỉ biết rước thù hận vào mình ra khỏi cơ thể, để bản thân, tâm hồn cảm thấy tự do, thanh tịnh, bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Hình thức này thể hiện rõ điều răn dạy của Phật Pháp chính là phải từ bi với tất cả chúng sinh. Chúng như hồi chuông đánh thức tâm hồn mỗi người cũng là cơ hội để các loài vật được phóng sinh quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng đã gây ra.

Xem thêm: Văn khấn bàn thờ Phật chuẩn nhất 

3. Văn khấn phóng sinh

3.1. Văn khấn phóng sinh Ông Công Ông Táo

Nam mô a di đà phật (3 lần)

Tín chủ con là:………………………..

Ngụ tại: …………………………………

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.

Nam mô a di đà phật (3 lần). 

3.2. Văn khấn phóng sinh Chim

Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh chim để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

3.3. Văn khấn phóng sinh Ốc

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)

Sau đó đọc bài kệ Sám hối:

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau khi niệm như vậy 3 lần, rồi lại vì chúng sinh mà niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.

Hồi hướng

Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:

Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Trong trường hợp các loại chúng sinh không thể sống lâu; hãy nhẹ nhàng thả chúng rồi thành tâm đọc nghi thức như trên.

Quý vị cũng có thể sử dụng ngay công cụ XEM NGÀY TỐT XẤU đơn giản dễ dàng của Thăng Long Đạo Quán để ứng dụng các bài văn khấn, cúng vào dịp lễ và mục đích phù hợp.

3.4. Văn khấn phóng sinh Cá Chép

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.”

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

3.5. Văn khấn phóng sinh tại nhà

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

3.6. Văn khấn phóng sinh ngoài trời

Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.

Con tên là………………….. sinh năm………………. hiện tại đang ở ………………….

văn khấn phóng sinh
Văn khấn phóng sinh chuẩn

Hôm nay con khởi tâm đi mua……………. để phóng sinh, con xin các Ngài chứng tâm. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống trong lẽ tự nhiên và cũng được chết trong lẽ tự nhiên. Không chết bởi bàn tay chặt chém của con người, để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con khởi tâm giúp cho chúng sinh được nhẹ nhàng; để những kiếp sau đầu thai lên cảnh giới thân phận cao để nhận thức tâm linh tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới đều được nhận thức, giác ngộ và lợi lạc.

Xin Hội đồng các Ngài gia hộ cho chúng con tỉnh giác tu tập.

3.7. Văn khấn phóng sinh Rằm tháng Giêng

Ôm Lam , Ôm Sĩ Lâm (7 lần )

Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (7 lần )

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )

Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần ) .

Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm ngày Rằm Tháng Giêng) con tên…trú tại …phường …quận ….

Con xin phóng sinh (chim, cua, ốc, lươn, trạch, cá ) cầu cho bổn mạng bình an, nội ngoại hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ ( hoặc cầu điều gì tùy ý ).

Đọc xong văn khấn phóng sinh rồi, quý vị xin đừng quên tìm hiểu về Văn cúng rằm tháng Giêng để có một buổi lễ hoàn chỉnh, đem về phước lành cho bản thân và gia đình.

3.8. Văn khấn phóng sinh Rằm tháng 7

Tụng Chú Đại Bi hoặc niệm danh hiệu: Nam Mô Ai Di Đà Phật (3 lần) sau đó đọc bài kệ Sám hối: (3 lần).

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau đó niệm bài Quy y Tam Bảo (3 lần)

Con xin quay về nương nhờ cửa Phật

Con xin quay về nương nhờ cửa Pháp

Con xin quay về nương nhờ cửa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa cửa Phật

Chúng con đã về nương tựa cửa Pháp

Chúng con đã về nương tựa cửa Tăng

Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sinh này: …(chim, cá, rùa…) nghe tiếng niệm Phật A Di Đà, được hưởng hồng ân mau được chuyển kiếp thành người được gặp chính pháp, giác ngộ, phát bồ đề tâm.

Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm ngày Rằm Tháng 7) Con tên là… Địa chỉ tại…

Con xin hồi hướng công đức phong sinh này: (Cho người bản thân muốn hồi hướng) hoặc khấn như sau:

Cầu cho gia tiên tiền tổ nhiểu kiếp tịnh độ siêu sinh, oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến hiện tại hỷ xả cho con, cho con được giải oan kiết, xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà giác ngộ theo Phật.

Cầu an cho con tên là… hoặc tên người mình muốn hồi hướng…được… (khấn gì tùy ý).

Liên quan đến dịp này, Thăng Long Đạo Quán cũng có bài viết tổng hợp bài cúng cầu siêu Rằm tháng 7. Quý vị quan tâm hãy vào ngay Thăng Long Đạo Quán để xem nhé!

4. Những lưu ý về lễ phóng sinh

Phóng sinh cần đúng cách, tránh gây ra những tác động không tốt đối với môi trường sống hàng ngày. 

Không được phóng sinh một cách bừa bãi, đặc biệt không phóng sinh rùa tai đỏ vì sẽ làm ô nhiễm môi trường.

Việc phóng sinh tùy vào điều kiện mỗi gia đình, không được ép buộc.

văn khấn phóng sinh
Lưu ý trong việc phóng sinh là gì

Khi cúng phóng sinh cần phải đặt cái tâm vào nghi lễ, không được làm vì phong tục, làm theo hình thức.

Nghi thức cơ bản phóng sinh các bạn nên biết: Đặt con vật muốn phóng sinh dưới đất rồi đọc bài Bạch Phật. Tiếp theo hồi hương công đức và đọc Tam tự ý rồi thả con vật bạn phóng sinh là được. Trong lúc thả đọc văn khấn để con vật phóng sinh bước sang một cuộc đời mới tốt hơn.

5. Lời kết

Trên đây là bài viết tổng hợp những bài văn khấn phóng sinh đầy đủ, chính xác nhất cho tất cả mọi người. Hy vọng bài viết đã mang đến cho các bạn thông tin hữu ích và đừng quên chia sẻ nó đến bạn bè, người thân nhé!

Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 1900.3333 để được giải đáp thắc mắc.

Đừng quên tải về ứng dụng Thăng Long Đạo Quán nhận ngay 5 ngày app VIP để trực tiếp tra cứu các thông tin phong thủy của bản mệnh theo link dưới đây:

Các bài viết liên quan: