Chùa Dạm – Trung tâm Phật giáo Đại Việt thời Lý

Chùa Dạm, hay chùa Rạm tên chữ là Đại Lãm Thần Quang tự, hay còn gọi là chùa Bà Tấm, chùa Cao, chùa Trăm Gian (vì ngày xưa chùa có 100 gian nhưng không phải chùa Trăm Gian thuộc địa phận Hà Nội), cũng được gọi là chùa Lãm Sơn,...
  -  

Phỏng dựng nguyên bản Diên Hựu Tự-Chùa Một cột

Chùa Diên Hựu được xây dựng năm 1049 và là một biểu tượng của mảnh đất Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn vật. Nhưng kiến trúc hiện tại mà chúng ta thường thấy, thực ra mới chỉ được phục...
  -  
 
1900.3333