Mùng 1 ăn trứng gà có sao không? Theo quan niêm dân gian

Theo quan niệm dân gian, có nhiều món không nên ăn ngày đầu tháng sẽ tránh những điều không tốt theo đuổi suốt tháng. Nhiều người thắc mắc ngày mùng 1 ăn trứng gà có sao không? 1. Mùng 1...
  -  

Tết Hàn thực cúng thế nào cho đúng? Nên cúng gì?

Mỗi một vùng miền, điều kiện kinh tế, thời gian của mỗi gia đình sẽ có mâm cúng dâng lên các vị thần linh, tổ tiên khác nhau. Nhưng bạn không nên chuẩn bị quá đơn giản hoặc quá cầu...
  -  
 
1900.3333