Bát tự huyền không có phải là một bộ môn không?

Trong thời gian vừa qua, có không ít tranh cãi trái chiều xoay quanh “bộ môn bát tự huyền không”. Đặc biệt với những người không am hiểu chuyên sâu kiến thức huyền học càng hoang mang không biết liệu...
  -  
 
1900.3333