Sự tích ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, người dân Việt lại rộn rã chuẩn bị cho lễ Vu Lan báo hiếu. Nghi lễ này được ra đời như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của Thăng Long Đạo...
  -  
 
1900.3333